شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,605 4.35
قیمت پایانی: 20,995 2.54

افزایش سرمایه

1392/12/17

112% افزایش

سرمایه قبلی : 943.8 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 2 هزار میلیارد اندوخته : 1.056 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1393/02/11
تغییر سرمایه : 1.056 هزار میلیارد صرف سهام : -

1390/09/5

120% افزایش

سرمایه قبلی : 429 میلیارد آورده : 514.8 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1390/12/22
سرمایه جدید : 943.8 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1391/02/12
تغییر سرمایه : 514.8 میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی