شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,384 5.00
قیمت پایانی: 24,345 4.83

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,271 پایانی 24,345 1,122.00
بیشترین 24,384 کمترین 23,850
حجم 5.603 میلیون دفعات 2,492
حد قیمت 22,062 - 24,384 ارزش 136.416 میلیارد
حجم مبنا 2.382 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,180 تعداد خریدار 2
5.397 میلیون حجم خرید 206,650
875 تعداد فروشنده 4
4.696 میلیون حجم فروش 907,153
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
6 14,126 24,384 24,384 3,565 4
3 5,658 24,380 24,718 23 1
2 10,491 24,379 25,651 5,000 1
2 542 24,378 25,652 10,000 2
1 4,500 24,377 26,019 70 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,285
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,687
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 59.28 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 68.77 % رتبه 104
6 ماهه 68.17 % رتبه 120
9 ماهه 78.93 % رتبه 102
1 ساله 141.12 % رتبه 97
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.69 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 40.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 23,223 0.51 8.019 میلیون 3,850
1399/01/17 23,106 4.94 14.037 میلیون 4,753
1399/01/16 22,018 4.76 7.198 میلیون 1,312
1399/01/11 21,017 2.44 2.727 میلیون 1,328
1399/01/10 21,543 2.20 6.258 میلیون 3,832
1399/01/9 21,079 4.40 8.992 میلیون 4,273
1399/01/6 20,191 0.73 6.694 میلیون 2,759
1399/01/5 20,045 4.37 3.68 میلیون 1,447
1398/12/29 20,960 0.00 6.432 میلیون 2,527
1398/12/28 20,960 0.40 6.432 میلیون 2,527
1398/12/27 20,877 3.02 4.862 میلیون 1,457
1398/12/26 21,527 2.66 3.701 میلیون 1,716
1398/12/25 20,970 4.84 9.847 میلیون 1,607
1398/12/24 22,036 4.83 3.488 میلیون 724
1398/12/22 23,155 0.00 5.246 میلیون 2,187
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 689.00 19,910 5.534 میلیون 12.867 هزار میلیارد 12:29
فخاس 281.00 24,890 421,277 226.161 هزار میلیارد 14:05
فسپا 1,122 23,576 4.029 میلیون 15.274 هزار میلیارد 12:29
فمراد 1,050 63,993 534,682 3.202 هزار میلیارد 12:29
فخوز 555.00 14,000 14.16 میلیون 265.539 هزار میلیارد 12:30
فملی 354.00 7,469 157.968 میلیون 752.692 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 184.00 12,190 5.606 میلیون 72.318 هزار میلیارد 12:29
فجر 1,529 32,109 8.732 میلیون 27.229 هزار میلیارد 12:29
فولاد 233.00 4,898 242.272 میلیون 1011.769 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 515.00 10,827 11.431 میلیون 27.911 هزار میلیارد 12:06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی