شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید فلزات گرانبهای غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 58,290 0.90
قیمت پایانی: 59,020 0.34

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 59,440 پایانی 59,020 200.00
بیشترین 61,290 کمترین 55,880
حجم 4.583 میلیون دفعات 3,369
حد قیمت 55,880 - 61,760 ارزش 270.498 میلیارد
حجم مبنا 850,051 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
988 تعداد خریدار 7
2.992 میلیون حجم خرید 1.591 میلیون
1,756 تعداد فروشنده 3
4.344 میلیون حجم فروش 238,412
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد3,779 خرید58,290 فروش58,290 تعداد3,329 دستور12
دستور3 تعداد101,359 خرید58,210 فروش58,310 تعداد182 دستور1
دستور1 تعداد13,677 خرید58,200 فروش58,500 تعداد550 دستور2
دستور1 تعداد128 خرید58,860 فروش66,070 تعداد71 دستور1
دستور1 تعداد97 خرید58,840 فروش66,320 تعداد16 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 548
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,356
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 42.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.88 % رتبه 127
6 ماهه 185.31 % رتبه 108
9 ماهه 352.05 % رتبه 110
1 ساله 336.45 % رتبه 102
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
117.64 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.77

P/B

% 39.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 59,020 درصد تغییر : 0.34 حجم : 4.583 میلیون دفعات : 3,369
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 58,820 درصد تغییر : 4.70 حجم : 9.998 میلیون دفعات : 3,911
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 56,180 درصد تغییر : 4.66 حجم : 3.044 میلیون دفعات : 1,556
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 53,680 درصد تغییر : 3.78 حجم : 10.433 میلیون دفعات : 4,658
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 55,790 درصد تغییر : 4.88 حجم : 1.071 میلیون دفعات : 539
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 58,650 درصد تغییر : 1.83 حجم : 7.074 میلیون دفعات : 4,241
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 59,740 درصد تغییر : 4.92 حجم : 11.418 میلیون دفعات : 2,875
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 62,830 درصد تغییر : 0.16 حجم : 26,701 دفعات : 53
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 62,930 درصد تغییر : 0.38 حجم : 61,860 دفعات : 108
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 63,170 درصد تغییر : 4.00 حجم : 6.254 میلیون دفعات : 2,419
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 65,800 درصد تغییر : 4.89 حجم : 6.906 میلیون دفعات : 1,686
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 69,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 229,701 دفعات : 189
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 69,180 درصد تغییر : 1.43 حجم : 229,701 دفعات : 189
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 70,180 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.136 میلیون دفعات : 734
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 73,870 درصد تغییر : 1.78 حجم : 13.263 میلیون دفعات : 6,322
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فزرین آخرین : - 22,233 حجم : 14.144 میلیون ارزش بازار : 1.424 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : زنگان آخرین : - 155,561 حجم : 281,248 ارزش بازار : 4.127 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : فماک آخرین : 180.00 29,800 حجم : 233,000 ارزش بازار : 12.069 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی