شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هتل پارسیان کوثر اصفهان

گکوثر | سهام - فرابورس
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 190,055 5.00
قیمت پایانی: 195,409 2.32

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 201,120 پایانی 195,409 4,648.00
بیشترین 205,990 کمترین 190,055
حجم 436,286 دفعات 1,162
حد قیمت 190,055 - 210,059 ارزش 85.254 میلیارد
حجم مبنا 255,874 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
584 تعداد خریدار 1
396,286 حجم خرید 40,000
339 تعداد فروشنده -
436,286 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 604 190,055 190,055 506,048 305
0 - - 190,200 43 1
0 - - 190,250 128 2
0 - - 191,000 160 1
0 - - 191,530 280 2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -153
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,007
سود نقدی 950
درصد توزیع 94.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.9 % رتبه 184
6 ماهه 339.04 % رتبه 195
9 ماهه 398.83 % رتبه 192
1 ساله 429.94 % رتبه 204
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.92 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.49

P/B

% 44.48

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 195,409 2.32 436,286 1,162
1399/06/25 200,057 2.75 1.898 میلیون 3,961
1399/06/24 205,711 1.27 59,188 145
1399/06/23 208,349 0.74 34,702 124
1399/06/22 209,907 1.86 697,227 1,629
1399/06/19 213,894 4.91 1.441 میلیون 1,361
1399/06/18 224,939 0.11 4,545 35
1399/06/17 225,179 0.70 29,792 49
1399/06/16 226,763 2.26 96,180 305
1399/06/15 231,994 1.05 2.618 میلیون 4,836
1399/06/13 234,448 0.00 950,374 1,492
1399/06/12 234,448 4.43 950,374 1,492
1399/06/11 224,497 3.39 1.415 میلیون 2,749
1399/06/10 217,145 4.23 2.51 میلیون 2,740
1399/06/06 208,338 0.00 252,855 255
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
گنگین 50.00 950 39,000 2.988 هزار میلیارد 1399/06/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی