شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه سامان

بساما4 | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,500 32.39
قیمت پایانی: 4,500 32.39

آخرین معامله

1397/12/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,500 پایانی 4,500 1,101.00
بیشترین 4,500 کمترین 4,500
حجم 45.726 میلیون دفعات 1
حد قیمت 4,460 - 4,928 ارزش 205.766 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/12/14
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 45.726 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 45.726 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/12/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.877 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/12/14 4,500 0.00 45.726 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 238.00 5,880 5.93 میلیون 23.836 هزار میلیارد 12:29
ملت 388.00 7,381 7.778 میلیون 21.272 هزار میلیارد 12:29
ما 267.00 5,817 2.798 میلیون 8.789 هزار میلیارد 12:29
دانا 140.00 6,839 15.346 میلیون 10.398 هزار میلیارد 12:29
آسیا 427.00 8,120 5.859 میلیون 18.876 هزار میلیارد 12:30
البرز 59.00 4,480 29.221 میلیون 18.184 هزار میلیارد 12:29
کوثر 833.00 17,512 4.612 میلیون 61.743 هزار میلیارد 12:26
میهن 108.00 3,189 7.21 میلیون 4.898 هزار میلیارد 12:29
اتکای 91.00 3,997 3.348 میلیون 13.046 هزار میلیارد 12:30
بساما 278.00 5,857 573,230 10.253 هزار میلیارد 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها