شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ملت‌

وملت | سهام - بورس
سرمایه‌گذاری‌ها ( زیر گروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 666 0.75
قیمت پایانی: 6,630 888.08

آخرین معامله

1399/06/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 671 پایانی 6,630 5,959.00
بیشترین 671 کمترین 665
حجم 1.377 میلیون دفعات 151
حد قیمت 634 - 700 ارزش 918.47 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/2
حقیقی حقوقی
74 تعداد خریدار -
1.377 میلیون حجم خرید -
36 تعداد فروشنده -
1.377 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد31,078 خرید666 فروش672 تعداد4,327 دستور1
دستور7 تعداد54,699 خرید665 فروش673 تعداد50,000 دستور1
دستور3 تعداد29,657 خرید664 فروش674 تعداد40,000 دستور1
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.63 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 32.73 حجم : 1.377 میلیون دفعات : 151
تاریخ : 1399/02/07 پایانی : 4,995 درصد تغییر : 6.34 حجم : 1.377 میلیون دفعات : 151
تاریخ : 1399/01/27 پایانی : 4,697 درصد تغییر : 147.73 حجم : 1.377 میلیون دفعات : 151
تاریخ : 1398/07/01 پایانی : 1,896 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.377 میلیون دفعات : 151
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی