شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد افزا سپاهان

فافزا | سهام - پایه فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,500 1.74
قیمت پایانی: 37,773 1.02

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,051 پایانی 37,773 390.00
بیشترین 38,700 کمترین 37,019
حجم 317,482 دفعات 670
حد قیمت 19,183 - 20,369 ارزش 11.91 میلیارد
حجم مبنا 527.608 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
321 تعداد خریدار -
317,482 حجم خرید -
215 تعداد فروشنده 1
314,482 حجم فروش 3,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
12 16,649 20,369 - - 0
1 497 20,360 - - 0
6 4,568 20,320 - - 0
2 3,159 37,431 37,779 100 1
1 1,327 37,430 37,980 130 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 5,369
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 516
سود نقدی 155
درصد توزیع 30.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.62 % رتبه 425
6 ماهه 108.22 % رتبه 469
9 ماهه 188.12 % رتبه 466
1 ساله 259.75 % رتبه 478
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.435 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 37,863 0.79 238,357 517
1399/01/10 38,163 0.27 410,957 813
1399/01/9 38,265 1.24 167,975 302
1399/01/6 37,798 0.86 178,415 414
1399/01/5 37,477 0.98 217,894 468
1398/12/29 37,112 0.00 617,226 1,061
1398/12/28 37,112 3.29 617,226 1,061
1398/12/27 38,376 0.35 31,745 98
1398/12/26 38,511 1.47 225,246 442
1398/12/25 39,086 0.11 18,749 42
1398/12/24 39,130 1.22 123,097 250
1398/12/22 39,613 0.00 412,643 564
1398/12/21 39,613 2.19 412,643 564
1398/12/20 40,499 1.01 149,935 197
1398/12/19 40,914 0.75 121,273 305
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 3.689 میلیون 12.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 456,838 225.252 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 5.635 میلیون 15.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 485,717 3.2 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 9.736 میلیون 245.309 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 52.349 میلیون 713.349 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 3.058 میلیون 66.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 7.399 میلیون 26.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 105.642 میلیون 936.529 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 21.284 میلیون 23.962 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی