شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌ خودرو

خودرو | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,579 0.13
قیمت پایانی: 1,587 0.38

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,594 پایانی 1,587 6.00
بیشترین 1,594 کمترین 1,444
حجم 2.044 میلیارد دفعات 92,427
حد قیمت 1,502 - 1,660 ارزش 3.245 هزار میلیارد
حجم مبنا 82.93 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
35,934 تعداد خریدار 17
2.026 میلیارد حجم خرید 17.719 میلیون
11,175 تعداد فروشنده 22
1.792 میلیارد حجم فروش 252.258 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
33 948,910 1,559 1,560 996,562 13
59 1.856 میلیون 1,558 1,561 173,193 3
32 1.41 میلیون 1,557 1,562 129,243 4
54 1.865 میلیون 1,570 1,583 481,545 11
32 1.147 میلیون 1,569 1,584 586,914 13

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -103,016
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -5,553
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 176.76 % رتبه 279
6 ماهه 257.47 % رتبه 36
9 ماهه 410.2 % رتبه 28
1 ساله 550.64 % رتبه 22
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
476.918 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 1,581 4.08 3.002 میلیارد 111,623
1399/03/10 1,519 4.98 155.425 میلیون 4,906
1399/03/8 1,447 0.00 691.042 میلیون 19,907
1399/03/7 1,447 4.86 691.042 میلیون 19,907
1399/03/6 1,380 4.76 3.052 میلیارد 98,013
1399/03/4 1,449 0.00 2.429 میلیارد 85,894
1399/03/3 1,449 2.04 2.429 میلیارد 85,894
1399/03/1 1,420 0.00 95.725 میلیون 2,471
1399/02/31 1,420 4.64 95.725 میلیون 2,471
1399/02/30 1,357 4.95 103.336 میلیون 2,678
1399/02/29 1,293 4.95 102.404 میلیون 2,333
1399/02/28 1,232 4.94 103.256 میلیون 2,098
1399/02/27 1,174 89.86 97.2 میلیون 1,637
1398/12/25 11,575 0.62 67.39 میلیون 15,897
1398/12/24 11,647 4.04 73.706 میلیون 12,263
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 536.00 10,191 3.888 میلیون 56.637 هزار میلیارد 12:29
خپویش 5,146 108,084 41,236 10.336 هزار میلیارد 12:26
ورنا - 8,566 14.585 میلیون 64.778 هزار میلیارد 12:29
خمحور 1,255 26,374 333,615 10.652 هزار میلیارد 12:29
خاهن 1,231 23,397 898,028 65.871 هزار میلیارد 12:29
خریخت 141.00 5,900 18.603 میلیون 9.301 هزار میلیارد 12:29
خلنت 56.00 83,500 503,409 7.445 هزار میلیارد 12:29
خمهر 182.00 10,099 17.472 میلیون 18.422 هزار میلیارد 12:29
خنصیر 1,249 23,746 2.161 میلیون 4.93 هزار میلیارد 12:29
خکمک 962.00 18,279 3.622 میلیون 5.916 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی