شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

کتوکا | سهام - فرابورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,358 5.00
قیمت پایانی: 70,774 4.14

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 70,700 پایانی 70,774 2,814.00
بیشترین 71,358 کمترین 68,010
حجم 1.662 میلیون دفعات 1,417
حد قیمت 67,236 - 74,312 ارزش 117.628 میلیارد
حجم مبنا 796.179 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
663 تعداد خریدار -
1.662 میلیون حجم خرید -
282 تعداد فروشنده 1
1.462 میلیون حجم فروش 200,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 500 68,010 74,000 4,075 1
1 154 65,940 74,610 25 1
1 60 59,660 79,900 62 1
1 15 71,354 79,900 62 1
1 1,395 71,350 80,323 68 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 20,239
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,431
سود نقدی 572
درصد توزیع 39.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 166.98 % رتبه 313
6 ماهه 253.34 % رتبه 351
9 ماهه 426.71 % رتبه 316
1 ساله 699.57 % رتبه 313
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.616 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.22

P/B

% 34.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 70,755 4.11 1.609 میلیون 1,349
1399/01/10 67,960 4.91 951,228 916
1399/01/9 64,780 3.35 523,234 559
1399/01/6 62,682 3.04 1.013 میلیون 1,237
1399/01/5 64,650 3.45 959,948 1,049
1398/12/29 66,958 0.00 2.001 میلیون 1,399
1398/12/28 66,958 2.91 2.001 میلیون 1,399
1398/12/27 65,064 4.75 1.788 میلیون 1,002
1398/12/26 68,308 4.67 1.635 میلیون 1,072
1398/12/25 71,655 0.13 17,657 24
1398/12/24 71,747 1.21 166,388 130
1398/12/22 72,625 0.00 2.021 میلیون 1,381
1398/12/21 72,625 4.68 2.021 میلیون 1,381
1398/12/20 76,190 0.41 53,073 123
1398/12/19 76,507 1.38 195,296 291
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 862.00 31,390 17.394 میلیون 17.405 هزار میلیارد 1399/01/11
کخاک 2,325 50,790 677,469 24.809 هزار میلیارد 1399/01/11
کفپارس 7,685 146,019 2.211 میلیون 14.713 هزار میلیارد 1399/01/11
کسرام 5,950 124,968 490,570 7.498 هزار میلیارد 1399/01/11
کفرا 2,637 55,394 1.564 میلیون 20.001 هزار میلیارد 1399/01/11
کساپا 1,136 23,860 2.204 میلیون 5.466 هزار میلیارد 1399/01/11
کاذر 1,585 33,299 1.551 میلیون 14.908 هزار میلیارد 1399/01/11
کرازی 852.00 17,906 21.309 میلیون 21.086 هزار میلیارد 1399/01/11
کپشیر 1,954 41,041 769,042 5.996 هزار میلیارد 1399/01/11
کگاز 1,964 59,000 5.507 میلیون 26.483 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی