شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه البرز

البرز4 | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 1,301 24.26
قیمت پایانی: 1,301 24.26

آخرین معامله

1396/12/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,301 پایانی 1,301 254.00
بیشترین 1,301 کمترین 1,301
حجم 169 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 219.869 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/12/12
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 169 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 169 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/12/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 693.667 میلیون 1,300 - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.204 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/12/12 1,301 0.00 169 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 260.00 6,270 13.211 میلیون 25.184 هزار میلیارد 12:29
ملت 360.00 7,573 18.466 میلیون 21.572 هزار میلیارد 12:29
ما 65.00 6,225 1.814 میلیون 9.357 هزار میلیارد 12:29
دانا 15.00 6,745 13.181 میلیون 10.266 هزار میلیارد 12:29
آسیا 262.00 8,630 12.644 میلیون 19.98 هزار میلیارد 12:29
البرز 82.00 4,800 47.158 میلیون 19.636 هزار میلیارد 12:32
کوثر 427.00 15,800 7.513 میلیون 54.779 هزار میلیارد 1398/10/28
میهن 144.00 3,042 1.786 میلیون 4.563 هزار میلیارد 12:28
اتکای 178.00 3,910 3.037 میلیون 12.633 هزار میلیارد 1398/10/28
بساما 295.00 6,205 3.772 میلیون 9.303 هزار میلیارد 1398/10/24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها