شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ خزر

لخزر | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید وسایل خانگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 99,900 2.05
قیمت پایانی: 101,897 0.10

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 97,713 پایانی 101,897 99.00
بیشترین 100,888 کمترین 97,713
حجم 14,082 دفعات 65
حد قیمت 96,897 - 107,095 ارزش 1.388 میلیارد
حجم مبنا 489,668 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار 1
13,979 حجم خرید 103
37 تعداد فروشنده -
14,082 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 65 98,140 99,899 361 2
1 176 98,132 99,900 14 1
1 1,520 98,130 100,581 247 1
1 52 97,911 101,898 200 1
1 100 97,882 101,990 300 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,600
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,319
سود نقدی 800
درصد توزیع 34.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.14 % رتبه 579
6 ماهه 115.03 % رتبه 574
9 ماهه 187.31 % رتبه 544
1 ساله 220.85 % رتبه 516
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.422 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 101,996 0.04 79,915 198
1399/03/4 101,952 0.00 66,556 197
1399/03/3 101,952 0.16 66,556 197
1399/03/1 102,110 0.00 79,194 163
1399/02/31 102,110 0.70 79,194 163
1399/02/30 102,829 0.23 76,601 226
1399/02/29 103,064 0.08 42,207 176
1399/02/28 103,146 1.33 354,481 262
1399/02/27 101,788 0.08 8,036 32
1399/02/25 101,871 0.00 134,196 267
1399/02/24 101,871 1.26 134,196 267
1399/02/23 103,172 0.11 10,401 41
1399/02/22 103,284 0.69 74,885 192
1399/02/21 103,998 0.01 100,729 290
1399/02/20 103,988 0.04 77,980 266
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
تکنو 444.00 17,342 2.872 میلیون 4.19 هزار میلیارد 1399/03/7
تمحرکه 176.00 18,500 2.138 میلیون 2.216 هزار میلیارد 1399/03/7
تایرا 811.00 22,421 1.103 میلیون 72.813 هزار میلیارد 1399/03/7
لبوتان 1,065 56,400 311,506 39.871 هزار میلیارد 1399/03/7
تکمبا 811.00 15,425 41.26 میلیون 26.709 هزار میلیارد 1399/03/7
تپمپی 312.00 34,801 1.527 میلیون 16.032 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوشه 736.00 25,597 746,201 37.196 هزار میلیارد 1399/03/7
لسرما 650.00 28,105 613,302 6.011 هزار میلیارد 1399/03/7
تکشا 2,095 44,006 662,486 4.731 هزار میلیارد 1399/03/7
لابسا 626.00 43,005 717,617 15.12 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی