شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

گوهران | سهام - فرابورس
سرمایه‌گذاری‌ها ( زیر گروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,110 0.67
قیمت پایانی: 10,236 0.57

آخرین معامله

10:08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,222 پایانی 10,236 58.00
بیشترین 10,685 کمترین 10,020
حجم 1.236 میلیون دفعات 322
حد قیمت 9,670 - 10,686 ارزش 12.843 میلیارد
حجم مبنا 4.59 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:08
حقیقی حقوقی
95 تعداد خریدار 1
1.136 میلیون حجم خرید 100,000
161 تعداد فروشنده -
1.236 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید10,120 فروش10,340 تعداد1,200 دستور1
دستور1 تعداد986 خرید10,110 فروش10,349 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید10,101 فروش10,350 تعداد4,844 دستور4
دستور1 تعداد148,883 خرید10,202 فروش10,407 تعداد1,662 دستور2
دستور1 تعداد16,662 خرید10,140 فروش10,450 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 214
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 620
سود نقدی 400
درصد توزیع 64.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.95 % رتبه 223
6 ماهه 166.43 % رتبه 227
9 ماهه 187.88 % رتبه 294
1 ساله 312.57 % رتبه 342
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.427 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.2

P/B

% 11.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 10,178 درصد تغییر : 1.52 حجم : 2.854 میلیون دفعات : 709
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 10,335 درصد تغییر : 2.46 حجم : 2.408 میلیون دفعات : 443
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 10,596 درصد تغییر : 4.08 حجم : 4.181 میلیون دفعات : 466
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 11,047 درصد تغییر : 1.40 حجم : 6.381 میلیون دفعات : 1,503
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 10,894 درصد تغییر : 4.98 حجم : 12.642 میلیون دفعات : 782
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 10,377 درصد تغییر : 4.98 حجم : 7.981 میلیون دفعات : 500
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 9,885 درصد تغییر : 2.32 حجم : 7.03 میلیون دفعات : 1,177
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 9,661 درصد تغییر : 1.77 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 589
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 9,835 درصد تغییر : 0.26 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 9,861 درصد تغییر : 2.65 حجم : 4.227 میلیون دفعات : 965
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 10,129 درصد تغییر : 0.77 حجم : 797,941 دفعات : 131
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 10,208 درصد تغییر : 1.58 حجم : 1.687 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 10,372 درصد تغییر : 2.87 حجم : 6.483 میلیون دفعات : 1,298
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 10,083 درصد تغییر : 3.43 حجم : 4.524 میلیون دفعات : 1,019
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 9,749 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.951 میلیون دفعات : 1,398
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 5.00 666 حجم : 1.377 میلیون ارزش بازار : 6.63 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی