شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

گوهران | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,537 5.00
قیمت پایانی: 4,526 4.74

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,537 پایانی 4,526 205.00
بیشترین 4,537 کمترین 4,352
حجم 15.194 میلیون دفعات 1,644
حد قیمت 4,300 - 4,752 ارزش 68.763 میلیارد
حجم مبنا 12.201 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
580 تعداد خریدار -
15.194 میلیون حجم خرید -
497 تعداد فروشنده 4
11.488 میلیون حجم فروش 3.707 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10,000 4,537 - - 0
1 250 4,360 - - 0
1 1,200 4,301 - - 0
1 20,000 4,530 - - 0
1 4,000 4,520 - - 0

EPS

سال مالی 1398/09/30
پیش بینی سود 51,712
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 620
سود نقدی 400
درصد توزیع 64.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.19 % رتبه 489
6 ماهه 55.25 % رتبه 489
9 ماهه 171.63 % رتبه 422
1 ساله 239.87 % رتبه 393
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.37 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.84

P/B

% 7.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 4,508 4.33 11.337 میلیون 1,423
1399/01/10 4,321 4.32 11.143 میلیون 1,053
1399/01/9 4,142 1.27 2.646 میلیون 294
1399/01/6 4,090 3.18 8.324 میلیون 930
1399/01/5 3,964 2.19 8.997 میلیون 881
1398/12/29 3,879 0.00 4.486 میلیون 1,288
1398/12/28 3,879 0.15 4.486 میلیون 1,288
1398/12/27 3,885 1.99 5.395 میلیون 956
1398/12/26 3,964 0.23 3.237 میلیون 885
1398/12/25 3,973 0.23 598,561 114
1398/12/24 3,982 0.97 2.807 میلیون 613
1398/12/22 4,021 0.00 5.892 میلیون 1,363
1398/12/21 4,021 1.30 5.892 میلیون 1,363
1398/12/20 4,074 1.97 4.823 میلیون 702
1398/12/19 4,156 0.76 1.889 میلیون 379
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 255.00 5,374 14.442 میلیون 35.957 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوصا 358.00 7,550 7.494 میلیون 19.43 هزار میلیارد 1399/01/11
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 278.00 5,854 213.67 میلیون 72.413 هزار میلیارد 1399/01/11
وسکاب 11.00 3,146 26.395 میلیون 18.588 هزار میلیارد 1399/01/11
وبیمه 137.00 4,995 10.285 میلیون 9.882 هزار میلیارد 1399/01/11
پردیس 60.00 3,639 14.248 میلیون 4.52 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوسم 202.00 5,396 9.727 میلیون 23.85 هزار میلیارد 1399/01/11
وبهمن 27.00 6,190 2.193 میلیون 17.08 هزار میلیارد 1399/01/11
ونیکی 592.00 12,448 587,931 83.552 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی