شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آلومینیوم‌ایران‌

فایرا | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,880 5.00
قیمت پایانی: 12,880 5.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,274 پایانی 12,880 613.00
بیشترین 12,880 کمترین 12,878
حجم 6.739 میلیون دفعات 1,561
حد قیمت 11,654 - 12,880 ارزش 86.804 میلیارد
حجم مبنا 4.596 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
840 تعداد خریدار -
6.739 میلیون حجم خرید -
513 تعداد فروشنده 3
4.518 میلیون حجم فروش 2.221 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
117 595,891 12,880 12,880 1,401 3
2 200 12,879 13,000 155 1
2 1,000 12,860 13,130 800 1
1 289 12,851 13,132 3,001 3
2 1,429 12,850 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 795
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,014
سود نقدی 105
درصد توزیع 10.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.86 % رتبه 108
6 ماهه 93.79 % رتبه 119
9 ماهه 123.93 % رتبه 144
1 ساله 174.2 % رتبه 135
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
66.948 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 12,267 3.78 3.478 میلیون 968
1399/01/17 11,820 4.73 5.866 میلیون 1,831
1399/01/16 11,286 4.18 3.627 میلیون 1,237
1399/01/11 10,833 2.58 3.919 میلیون 1,594
1399/01/10 11,120 1.22 8.404 میلیون 3,722
1399/01/9 11,257 2.18 4.416 میلیون 2,278
1399/01/6 11,017 1.60 4.752 میلیون 2,088
1399/01/5 10,844 1.96 3.582 میلیون 1,866
1398/12/29 11,061 0.00 2.656 میلیون 1,492
1398/12/28 11,061 1.40 2.656 میلیون 1,492
1398/12/27 10,908 3.93 3.635 میلیون 1,853
1398/12/26 11,354 1.64 5.009 میلیون 2,156
1398/12/25 11,543 2.84 2.442 میلیون 1,286
1398/12/24 11,880 1.53 1.676 میلیون 968
1398/12/22 12,064 0.00 3.039 میلیون 1,789
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 689.00 19,910 5.534 میلیون 12.867 هزار میلیارد 12:29
فخاس 281.00 24,890 421,277 226.161 هزار میلیارد 14:05
فسپا 1,122 23,576 4.029 میلیون 15.274 هزار میلیارد 12:29
فمراد 1,050 63,993 534,682 3.202 هزار میلیارد 12:29
فخوز 555.00 14,000 14.16 میلیون 265.539 هزار میلیارد 12:30
فملی 354.00 7,469 157.968 میلیون 752.692 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 184.00 12,190 5.606 میلیون 72.318 هزار میلیارد 12:29
فجر 1,529 32,109 8.732 میلیون 27.229 هزار میلیارد 12:29
فولاد 233.00 4,898 242.272 میلیون 1011.769 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 515.00 10,827 11.431 میلیون 27.911 هزار میلیارد 12:06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی