شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

غگلستا | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,773 5.00
قیمت پایانی: 71,883 4.85

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 71,773 پایانی 71,883 3,667.00
بیشترین 73,999 کمترین 71,773
حجم 868,593 دفعات 1,803
حد قیمت 71,773 - 79,327 ارزش 62.437 میلیارد
حجم مبنا 639,714 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
804 تعداد خریدار 1
862,174 حجم خرید 6,419
732 تعداد فروشنده 1
862,174 حجم فروش 6,419
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 263 71,773 71,773 214,097 208
0 - - 71,774 165 1
0 - - 71,775 1 1
0 - - 75,000 2,020 3
0 - - 75,291 235 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 439
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 439
سود نقدی 400
درصد توزیع 91.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.86 % رتبه 234
6 ماهه 25.23 % رتبه 207
9 ماهه 371.03 % رتبه 248
1 ساله 690.32 % رتبه 257
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.066 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 75,550 3.74 589,836 1,444
1399/03/10 78,488 0.09 46,282 99
1399/02/31 78,560 4.03 1.347 میلیون 3,238
1399/02/30 81,858 0.99 994,704 2,598
1399/02/29 82,674 1.76 1.82 میلیون 3,584
1399/02/28 84,156 2.13 243,136 594
1399/02/27 85,984 1.68 192,211 521
1399/02/25 87,454 0.00 947,874 2,212
1399/02/24 87,454 4.81 947,874 2,212
1399/02/23 91,870 1.74 182,337 490
1399/02/22 93,496 3.67 400,371 1,064
1399/02/21 97,055 2.97 1.556 میلیون 3,727
1399/02/20 100,027 4.86 1.084 میلیون 2,145
1399/02/18 95,393 0.00 1.393 میلیون 2,941
1399/02/17 95,393 0.79 1.393 میلیون 2,941
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,747 109,197 8,534 6.89 هزار میلیارد 12:28
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 2,624 130,250 75,872 11.98 هزار میلیارد 12:29
وبشهر 994.00 20,877 12.81 میلیون 171.485 هزار میلیارد 12:29
غبهنوش 4,010 84,213 312,468 29.56 هزار میلیارد 12:26
غپینو 675.00 12,829 73.026 میلیون 85.23 هزار میلیارد 12:30
غشهد 539.00 15,098 14.107 میلیون 12.225 هزار میلیارد 12:29
غگل 273.00 7,420 117.704 میلیون 45.386 هزار میلیارد 12:30
غالبر 391.00 20,310 2.09 میلیون 7.041 هزار میلیارد 12:29
غسالم 126.00 11,796 204.085 میلیون 51.212 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی