شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید و صادرات ریشمک

دریشمک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,615 5.00
قیمت پایانی: 40,729 4.73

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,615 پایانی 40,729 2,023.00
بیشترین 40,615 کمترین 40,615
حجم 1.068 میلیون دفعات 358
حد قیمت 40,615 - 44,889 ارزش 43.381 میلیارد
حجم مبنا 1.128 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
280 تعداد خریدار 1
953,103 حجم خرید 115,000
28 تعداد فروشنده 1
1.018 میلیون حجم فروش 50,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 40,615 2.543 میلیون 864
0 - - 40,616 402 3
0 - - 40,617 2,019 2
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.219 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 42,752 1.26 285,495 152
1399/03/3 43,299 2.28 513,835 379
1399/02/31 44,308 3.21 2.393 میلیون 1,966
1399/02/30 45,777 4.77 6.679 میلیون 3,437
1399/02/29 43,694 4.49 7.137 میلیون 2,828
1399/02/28 41,816 0.37 7.283 میلیون 4,686
1399/02/27 41,664 4.43 11.19 میلیون 5,072
1399/02/24 39,895 4.98 8.291 میلیون 2,728
1399/02/23 38,002 3.39 14.508 میلیون 6,324
1399/02/22 36,756 4.14 6.131 میلیون 4,263
1399/02/21 38,342 1.85 7.51 میلیون 4,330
1399/02/20 39,065 4.43 5.994 میلیون 3,639
1399/02/17 37,407 4.69 8.606 میلیون 4,391
1399/02/16 39,249 3.19 4.953 میلیون 2,608
1399/02/15 40,543 3.88 8.786 میلیون 5,763
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی