شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

عطرین نخ قم

نطرین | سهام - فرابورس
گروه:

منسوجات

زیر گروه:

آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,501 1.83
قیمت پایانی: 37,707 1.29

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,900 پایانی 37,707 492.00
بیشترین 38,900 کمترین 37,000
حجم 1.158 میلیون دفعات 1,387
حد قیمت 36,290 - 40,108 ارزش 43.649 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
649 تعداد خریدار 1
1.118 میلیون حجم خرید 40,000
280 تعداد فروشنده 3
1.113 میلیون حجم فروش 45,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 414 37,501 37,676 850 1
2 638 37,500 38,000 1,500 1
1 80 37,453 38,094 200 1
3 860 38,000 38,457 357 1
2 1,392 37,902 38,468 9,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 16,099
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,113
سود نقدی 800
درصد توزیع 71.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.11 % رتبه 179
6 ماهه 123.18 % رتبه 166
9 ماهه 213.47 % رتبه 191
1 ساله 245.92 % رتبه 189
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.822 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 39.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/1 37,707 1.29 1.158 میلیون 1,387
1398/10/30 38,199 0.94 1.221 میلیون 1,490
1398/10/29 37,845 1.00 1.655 میلیون 1,651
1398/10/28 38,229 0.85 1.791 میلیون 1,895
1398/10/26 37,906 0.00 1.654 میلیون 1,898
1398/10/25 37,906 0.62 1.654 میلیون 1,898
1398/10/24 38,141 2.90 5.151 میلیون 3,830
1398/10/23 39,278 4.97 4.09 میلیون 1,197
1398/10/22 37,419 4.68 2.086 میلیون 677
1398/10/21 35,747 2.00 263,346 41
1398/10/18 35,047 2.00 507,394 171
1398/10/17 35,762 1.58 2.651 میلیون 940
1398/10/15 36,335 3.21 2.038 میلیون 1,563
1398/10/14 35,204 4.16 4.094 میلیون 1,904
1398/10/11 36,731 3.81 2.71 میلیون 978
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نمرینو 1,821 38,260 116,857 4.859 هزار میلیارد 12:29
نبروج 254.00 5,342 210 754.252 میلیارد 1398/10/30
نتوس 483.00 63,435 236,651 1.875 هزار میلیارد 12:45
نشار 4,033 5,002 3,280 4.404 میلیارد 1397/02/26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها