شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

تاپیکو4 | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 1,384 20.73
قیمت پایانی: 1,384 20.73

آخرین معامله

1397/05/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,384 پایانی 1,384 362.00
بیشترین 1,384 کمترین 1,384
حجم 8.671 میلیارد دفعات 29
حد قیمت - - - ارزش 12 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/05/27
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 8.671 میلیارد
- تعداد فروشنده 21
- حجم فروش 8.671 میلیارد
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/05/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
112.796 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/05/27 1,384 0.00 8.671 میلیارد 29
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 326.00 9,290 14.472 میلیون 74.334 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 853.00 17,924 6.945 میلیون 19.349 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 7.811 هزار میلیارد 1398/10/1
شاملا 441.00 43,400 215.404 18.33 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 20.00 23,800 5.985 میلیون 143.76 هزار میلیارد 1398/10/28
تاپیکو 85.00 4,310 71.084 میلیون 351.51 هزار میلیارد 12:29
پارسان 153.00 7,500 10.33 میلیون 302.454 هزار میلیارد 12:29
فارس 240.00 10,170 9.628 میلیون 932.294 هزار میلیارد 15:43
شکربن 1,760 36,977 2.86 میلیون 9.21 هزار میلیارد 12:28
شمواد 46.00 3,701 - 6.923 هزار میلیارد 1398/10/24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها