شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,824 4.95
قیمت پایانی: 1,783 2.59

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 781.537 میلیون پایانی 1,783 45.00
بیشترین 1.394 هزار میلیارد کمترین 1,652
حجم 781.844 میلیون دفعات 27,408
حد قیمت 1,652 - 1,824 ارزش 1.394 هزار میلیارد
حجم مبنا 62.37 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
7,918 تعداد خریدار 17
677.202 میلیون حجم خرید 104.356 میلیون
8,305 تعداد فروشنده 15
632.831 میلیون حجم فروش 148.728 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2394 119.222 میلیون 1,824 1,826 58,000 1
27 301,228 1,823 1,828 38,394 4
16 557,177 1,822 1,850 10,000 1
4 25,398 1,318 1,741 298,327 20
1 100,000 1,256 1,742 948,892 65

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -57
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -25
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 187.13 % رتبه 1
6 ماهه 311.01 % رتبه 1
9 ماهه 333.41 % رتبه 1
1 ساله 343.93 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
389.184 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 1,738 4.98 452.428 میلیون 15,099
1399/03/4 1,829 0.00 1.06 میلیارد 37,298
1399/03/3 1,829 4.94 1.06 میلیارد 37,298
1399/03/1 1,924 0.00 1.243 میلیارد 41,271
1399/02/31 1,924 4.89 1.243 میلیارد 41,271
1399/02/30 2,023 3.02 1.436 میلیارد 67,433
1399/02/29 2,086 4.30 2.03 میلیارد 78,819
1399/02/28 2,000 4.90 2.647 میلیارد 84,963
1399/02/27 2,103 3.97 526.954 میلیون 29,842
1399/02/25 2,190 0.00 2.973 میلیارد 118,473
1399/02/24 2,190 3.84 2.973 میلیارد 118,473
1399/02/23 2,109 2.13 6.105 میلیارد 256,958
1399/02/22 2,065 4.98 489.853 میلیون 14,594
1399/02/21 1,967 4.96 270.081 میلیون 7,231
1399/02/20 1,874 4.99 566.124 میلیون 14,633
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 820.00 17,231 131.758 میلیون 855 هزار میلیارد 1399/03/7
وپاسار 418.00 8,795 53.183 میلیون 436.817 هزار میلیارد 1399/03/7
وپست 634.00 14,300 4.788 میلیون 45.579 هزار میلیارد 1399/03/7
وبصادر 82.00 1,741 916.884 میلیون 299.68 هزار میلیارد 1399/03/7
وپارس 71.00 1,921 230.499 میلیون 294.545 هزار میلیارد 1399/03/7
وسینا 423.00 8,891 16.651 میلیون 86.18 هزار میلیارد 1399/03/7
ونوین 62.00 4,580 190.902 میلیون 136.338 هزار میلیارد 1399/03/7
وخاور 518.00 10,894 7.685 میلیون 107.42 هزار میلیارد 1399/03/7
وکار 753.00 15,824 6.058 میلیون 133.374 هزار میلیارد 1399/03/7
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی