شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 489 0.20
قیمت پایانی: 488 0.00

آخرین معامله

1398/10/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 488 پایانی 488 0.00
بیشترین 494 کمترین 472
حجم 650.601 میلیون دفعات 19,803
حد قیمت 464 - 512 ارزش 317.385 میلیارد
حجم مبنا 23.256 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/10/26
حقیقی حقوقی
2,216 تعداد خریدار 28
424.604 میلیون حجم خرید 225.997 میلیون
2,798 تعداد فروشنده 12
535.462 میلیون حجم فروش 115.139 میلیون
55.274 میلیون تغییر مالکیت 55.274 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/10/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 100,000 490 490 4.764 میلیون 75
15 787,602 488 491 3.331 میلیون 50
7 146,503 487 492 8.516 میلیون 117
17 485,822 486 493 4.744 میلیون 124
50 2.936 میلیون 485 494 11.639 میلیون 176

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -456
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -25
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.95 % رتبه 2
6 ماهه 14.29 % رتبه 1
9 ماهه 39.1 % رتبه 1
1 ساله 47.88 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
109.276 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.71

P/B

% 23.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/26 488 0.00 650.601 میلیون 19,803
1398/10/25 488 0.00 650.601 میلیون 19,803
1398/10/24 488 2.09 649.372 میلیون 19,493
1398/10/23 478 4.14 1.052 میلیارد 27,705
1398/10/22 459 4.80 493.779 میلیون 11,008
1398/10/21 438 1.86 143.763 میلیون 3,045
1398/10/18 430 0.92 1.452 میلیارد 29,157
1398/10/17 434 3.56 849.766 میلیون 23,646
1398/10/15 450 1.75 754.391 میلیون 22,112
1398/10/14 458 4.98 1.725 میلیارد 33,926
1398/10/11 482 1.05 466.706 میلیون 13,928
1398/10/10 477 1.85 533.281 میلیون 16,526
1398/10/9 486 0.41 657.671 میلیون 18,860
1398/10/8 488 0.41 346.725 میلیون 11,332
1398/10/7 490 3.16 764.342 میلیون 22,248
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 252.00 6,583 193.908 میلیون 330.9 هزار میلیارد 1398/10/26
وپاسار 124.00 2,617 197.33 میلیون 131.494 هزار میلیارد 1398/10/26
وپست 159.00 5,795 16.919 میلیون 18.266 هزار میلیارد 1398/10/26
وبصادر 1.00 599 222.549 میلیون 104.511 هزار میلیارد 1398/10/26
وپارس 143.00 3,009 33.779 میلیون 71.494 هزار میلیارد 1398/10/26
وسینا 164.00 3,459 105.171 میلیون 34.57 هزار میلیارد 1398/10/26
ونوین 164.00 3,446 148.499 میلیون 44.278 هزار میلیارد 1398/10/26
وخاور 23.00 4,750 23.89 میلیون 47.6 هزار میلیارد 1398/10/25
وکار 26.00 3,344 1.86 میلیون 28.373 هزار میلیارد 1398/10/26
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها