شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌یاساتایرورابر

پاسا | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,808 5.00
قیمت پایانی: 13,329 1.35

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,808 پایانی 13,329 178.00
بیشترین 13,808 کمترین 13,808
حجم 1.193 میلیون دفعات 284
حد قیمت 12,494 - 13,808 ارزش 16.48 میلیارد
حجم مبنا 4.399 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
387 2.733 میلیون 13,808 13,808 26,500 1
3 5,693 13,800 - - 0
5 20,471 13,500 - - 0
1 2,000 13,414 - - 0
2 1,100 13,400 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 509
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 363
سود نقدی 100
درصد توزیع 27.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 91.84 % رتبه 515
6 ماهه 97.24 % رتبه 407
9 ماهه 109.15 % رتبه 317
1 ساله 340.52 % رتبه 342
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.996 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 13,329 1.35 1.193 میلیون 284
1399/01/19 13,151 3.56 3.189 میلیون 846
1399/01/18 12,699 4.32 4.125 میلیون 847
1399/01/17 12,173 4.04 3.556 میلیون 825
1399/01/16 11,700 2.25 2.587 میلیون 343
1399/01/11 11,443 3.86 3.601 میلیون 1,087
1399/01/10 11,902 1.25 3.022 میلیون 1,342
1399/01/9 11,755 1.64 1.306 میلیون 521
1399/01/6 11,565 2.07 1.808 میلیون 498
1399/01/5 11,331 1.62 1.776 میلیون 597
1398/12/29 11,150 0.00 2.82 میلیون 1,143
1398/12/28 11,150 0.50 2.82 میلیون 1,143
1398/12/27 11,095 2.47 2.448 میلیون 1,099
1398/12/26 11,376 2.45 5.085 میلیون 1,884
1398/12/25 11,662 1.23 1.022 میلیون 249
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پکویر 1,636 34,358 1.483 میلیون 23.843 هزار میلیارد 1399/01/20
پسهند 1,854 38,936 3.295 میلیون 13.57 هزار میلیارد 12:29
پکرمان 985.00 20,716 6.586 میلیون 52.17 هزار میلیارد 12:29
پدرخش 2,350 49,353 1.102 میلیون 2.501 هزار میلیارد 12:29
پتایر 2,333 49,000 1.116 میلیون 13.895 هزار میلیارد 12:29
پلاسک 425.00 8,933 5.122 میلیون 8.074 هزار میلیارد 12:29
پکویر - 34,358 1.483 میلیون 6.812 هزار میلیارد 12:22
پلوله 19.00 10,779 1.792 میلیون 2.432 هزار میلیارد 12:29
پشاهن 223.00 7,667 3,974 448.821 میلیارد 1399/01/20
پلاست 1,087 35,157 507.953 2.091 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی