شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کارت اعتباری ایران کیش

رکیش4 | سهام - بورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 3,300 14.31
قیمت پایانی: 3,300 14.31

آخرین معامله

1397/12/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,300 پایانی 3,300 413.00
بیشترین 3,300 کمترین 3,300
حجم 160 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 528 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/12/19
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 160 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 160 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/12/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.58 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/12/19 3,300 0.00 160 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 40.00 7,737 10.058 میلیون 3.81 هزار میلیارد 1398/10/26
رکیش 225.00 5,385 14.046 میلیون 14.004 هزار میلیارد 1398/10/28
رانفور 1.00 18,431 1.515 میلیون 155.358 هزار میلیارد 12:29
رتاپ 118.00 4,840 7.121 میلیون 17.845 هزار میلیارد 12:29
مداران 525.00 12,995 1.576 میلیون 8.472 هزار میلیارد 12:37
مفاخر 37.00 15,106 2.134 میلیون 2.603 هزار میلیارد 12:29
سیستم 40.00 4,999 469,575 10.954 هزار میلیارد 1398/10/10
افرا 931.00 19,552 8.054 میلیون 12.213 هزار میلیارد 14:23
آپ 80.00 18,200 6.347 میلیون 49.886 هزار میلیارد 12:29
رکیش - 5,385 14.046 میلیون 1.616 هزار میلیارد 12:34
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها