شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح. شرکت کی بی سی

کی بی سیح | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 8,000 366.20
قیمت پایانی: 8,000 366.20

آخرین معامله

1398/03/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,000 پایانی 8,000 6,284.00
بیشترین 8,000 کمترین 8,000
حجم 294,885 دفعات 7
حد قیمت 7,600 - 8,400 ارزش 2.359 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/03/27
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 2
12,000 حجم خرید 282,885
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 294,885
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/03/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 235 8,000 - - 0
1 1,780 6,720 - - 0
1 50,000 6,700 - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/12/14 8,000 0.00 - -
1398/12/13 8,000 0.00 - -
1398/12/12 8,000 0.00 - -
1398/12/11 8,000 0.00 - -
1398/12/10 8,000 0.00 - -
1398/12/7 8,000 0.00 - -
1398/12/6 8,000 0.00 - -
1398/12/5 8,000 0.00 - -
1398/12/4 8,000 0.00 - -
1398/12/3 8,000 0.00 - -
1398/11/30 8,000 0.00 - -
1398/11/29 8,000 0.00 - -
1398/11/28 8,000 0.00 - -
1398/11/27 8,000 0.00 - -
1398/11/26 8,000 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
دسینا 378.00 25,685 1.212 میلیون 20.682 هزار میلیارد 12:29
داسوه 365.00 23,753 2.016 میلیون 18.197 هزار میلیارد 11:39
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 273.00 19,542 3.384 میلیون 10.615 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی