شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سدبیرح | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 382 4.98
قیمت پایانی: 383 4.73

آخرین معامله

1397/10/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 392 پایانی 383 19.00
بیشترین 392 کمترین 382
حجم 12.367 میلیون دفعات 291
حد قیمت 364 - 402 ارزش 4.732 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/10/5
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار 1
11.867 میلیون حجم خرید 500,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 12.367 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/10/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 500,000 200 - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 383 0.00 - -
1398/06/9 383 0.00 - -
1398/06/6 383 0.00 - -
1398/06/5 383 0.00 - -
1398/06/4 383 0.00 - -
1398/06/3 383 0.00 - -
1398/06/2 383 0.00 - -
1398/05/30 383 0.00 - -
1398/05/28 383 0.00 - -
1398/05/27 383 0.00 - -
1398/05/26 383 0.00 - -
1398/05/23 383 0.00 - -
1398/05/22 383 0.00 - -
1398/05/20 383 0.00 - -
1398/05/19 383 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 102.00 4,310 2.249 میلیون 28.811 هزار میلیارد 12:27
وتوصا 290.00 6,106 5.43 میلیون 16.096 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 18.00 2,447 122.648 میلیون 30.263 هزار میلیارد 12:29
وسکاب 26.00 2,720 37.234 میلیون 16.434 هزار میلیارد 12:39
وبیمه 229.00 4,370 28.117 میلیون 8.878 هزار میلیارد 12:39
پردیس 45.00 3,572 53.342 میلیون 4.694 هزار میلیارد 12:30
وتوسم 204.00 4,934 6.524 میلیون 22.086 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 331.00 6,302 1.938 میلیون 17.487 هزار میلیارد 12:26
ونیکی 413.00 9,230 23.632 میلیون 64.477 هزار میلیارد 12:39
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها