شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت کی بی سی

کی بی سی | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,850 3.80
قیمت پایانی: 31,948 3.50

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,800 پایانی 31,948 1,160.00
بیشترین 33,800 کمترین 31,453
حجم 1.517 میلیون دفعات 1,638
حد قیمت 30,351 - 33,545 ارزش 48.384 میلیارد
حجم مبنا 1.589 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
776 تعداد خریدار 2
1.419 میلیون حجم خرید 98,065
447 تعداد فروشنده -
1.517 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 13,000 31,500 31,850 9,500 1
1 200 31,100 32,200 1,500 1
1 180 30,002 33,998 160 1
1 100 31,801 32,100 1,456 2
3 303 31,800 32,199 986 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 11,259
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 633
سود نقدی 570
درصد توزیع 90.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.16 % رتبه 320
6 ماهه 57.72 % رتبه 319
9 ماهه 261.65 % رتبه 340
1 ساله 835.23 % رتبه 401
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.601 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.24

P/B

% 10.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 32,291 2.47 1.091 میلیون 1,184
1399/01/10 33,108 1.86 1.522 میلیون 2,021
1399/01/9 32,505 3.88 1.157 میلیون 1,382
1399/01/6 31,290 1.88 626,295 584
1399/01/5 30,713 2.81 1.191 میلیون 1,229
1398/12/29 29,875 0.00 2.006 میلیون 1,579
1398/12/28 29,875 4.67 2.006 میلیون 1,579
1398/12/27 31,338 2.37 500,350 298
1398/12/26 32,099 1.37 664,499 628
1398/12/25 32,544 0.31 92,751 27
1398/12/24 32,644 1.34 408,576 281
1398/12/22 33,087 0.00 1.237 میلیون 995
1398/12/21 33,087 4.33 1.237 میلیون 995
1398/12/20 34,585 0.77 208,618 149
1398/12/19 34,854 0.64 178,214 158
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,471 80,000 288,678 36.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دسبحان 1,085 22,790 4.392 میلیون 22.784 هزار میلیارد 1399/01/11
وپخش 4,176 91,949 273,480 74.616 هزار میلیارد 1399/01/11
دزهراوی 896.00 21,080 27.72 میلیون 52.554 هزار میلیارد 1399/01/11
دسینا 495.00 26,450 1.905 میلیون 20.837 هزار میلیارد 1399/01/11
داسوه 1,147 24,106 2.801 میلیون 17.829 هزار میلیارد 1399/01/11
دفرا 73.00 20,450 731,546 14.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دکیمی 229.00 21,076 1.138 میلیون 12.057 هزار میلیارد 1399/01/11
درازک 1,919 42,900 798,699 25.919 هزار میلیارد 1399/01/11
دکوثر 909.00 19,102 3.102 میلیون 10.271 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی