شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت کی بی سی

کی بی سی | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,332 4.29
قیمت پایانی: 36,912 0.01

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 616,188 پایانی 36,912 3.00
بیشترین 22.62 میلیارد کمترین 37,115
حجم 31,510 دفعات 5
حد قیمت 35,070 - 38,760 ارزش 1.158 میلیارد
حجم مبنا 1.376 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
31,510 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده 1
1,510 حجم فروش 30,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید36,721 فروش37,870 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید36,720 فروش37,885 تعداد20,000 دستور1
دستور3 تعداد25,628 خرید36,702 فروش37,991 تعداد2,130 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید35,420 فروش37,960 تعداد7,651 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید35,410 فروش37,970 تعداد520 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 2,108
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,099
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 90.99 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.9 % رتبه 442
6 ماهه 27.47 % رتبه 404
9 ماهه 33.56 % رتبه 374
1 ساله 160.8 % رتبه 369
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.705 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.42

P/B

% 15.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 36,915 درصد تغییر : 0.45 حجم : 616,188 دفعات : 409
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 37,082 درصد تغییر : 1.31 حجم : 412,920 دفعات : 286
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 37,573 درصد تغییر : 0.92 حجم : 589,581 دفعات : 487
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 37,920 درصد تغییر : 4.38 حجم : 1.26 میلیون دفعات : 629
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 36,328 درصد تغییر : 3.36 حجم : 723,977 دفعات : 481
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 35,146 درصد تغییر : 4.57 حجم : 1.589 میلیون دفعات : 497
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 36,830 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.592 میلیون دفعات : 244
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 38,768 درصد تغییر : 0.63 حجم : 172,086 دفعات : 73
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 39,013 درصد تغییر : 0.80 حجم : 345,656 دفعات : 241
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 39,326 درصد تغییر : 1.20 حجم : 647,269 دفعات : 389
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 39,803 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.407 میلیون دفعات : 290
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 39,803 درصد تغییر : 4.97 حجم : 1.407 میلیون دفعات : 290
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 41,884 درصد تغییر : 3.83 حجم : 936,768 دفعات : 290
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 43,550 درصد تغییر : 3.98 حجم : 3.802 میلیون دفعات : 1,019
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 41,885 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.127 میلیون دفعات : 129
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی