شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه صنعتی پاکشو

پاکشو | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 64,200 7.04
قیمت پایانی: 64,840 8.10

گردش وجوه نقد

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/13
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

826.15 میلیارد 891.65 میلیارد 1.091 هزار میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 266.43 میلیارد -

سود سهام پرداختی

1.94 - میلیارد 1.374 - هزار میلیارد 703.38 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

89.58 - میلیارد 536.91 - میلیارد 375.31 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

3.28 میلیارد 16 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

88.24 - میلیارد 1.628 - هزار میلیارد 1.076 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 265.64 - میلیارد 350.94 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 3.83 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

3.44 - میلیارد 102.29 - میلیارد 34.36 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- - 450.52 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 7.21 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

3.44 - میلیارد 105.68 - میلیارد 484.89 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

734.48 میلیارد 1.108 - هزار میلیارد 820.65 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- 6.25 میلیارد -

دریافت تسهیلات مالی

1.6 هزار میلیارد 6.995 هزار میلیارد 5.013 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1.651 - هزار میلیارد 5.919 - هزار میلیارد 3.885 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

50.22 - میلیارد 1.082 هزار میلیارد 1.129 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

684.26 میلیارد 25.46 - میلیارد 308 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

133.63 میلیارد 223 میلیارد 133.63 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 992 میلیون -

مانده وجه نقد در انتهای سال

817.89 میلیارد 198.54 میلیارد 441.63 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 166.93 میلیارد -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

3.02 میلیارد - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

12.5 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی