شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار اول

شاخص بازار اول6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 386,518.82 0.74

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 352,972.2 پایانی 386,518.82
بیشترین 386,518.84 کمترین 382,932.45
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 386,518.84 382,932.45 386,518.84
1399/01/10 383,681.86 378,226.3 383,839.59
1399/01/9 374,195.76 369,190 374,195.76
1399/01/6 366,903.93 360,213.67 366,904.45
1399/01/5 359,220.62 358,797.08 362,337.02
1398/12/28 362,730.99 355,692.17 362,730.99
1398/12/27 355,346.3 354,597.83 359,548.45
1398/12/26 358,838.61 351,215.28 359,137.4
1398/12/25 349,773.17 348,781.84 352,972.16
1398/12/24 356,368.91 356,310.09 369,657.69
1398/12/21 369,820.17 368,042.36 371,480.86
1398/12/20 368,265.16 368,220.55 372,226.35
1398/12/19 376,438.06 376,438.06 385,746.29
1398/12/17 388,708.3 388,708.12 391,965.01
1398/12/14 391,374.96 384,068.44 391,524.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی