شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

آسامید2 | سهام - فرابورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.99
قیمت پایانی: 1 99.99

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : صغرب

آخرین : 195.00 12,271 حجم : 4,813 ارزش : 59.06 میلیون ارزش بازار : 253.978 میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1398/01/5

نماد : سخنم

آخرین : 1.00 10,010 حجم : 30,480 ارزش : 305.516 میلیون ارزش بازار : 501.15 میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1399/06/31

نماد : نسیم

آخرین : - 12,900 حجم : 4,120 ارزش : 53.148 میلیون ارزش بازار : 381.84 میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1397/02/23

نماد : نارون

آخرین : 361.00 13,741 حجم : 6,000 ارزش : 82.446 میلیون ارزش بازار : 144.281 میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1397/05/27

نماد : امین یکم

آخرین : 10.00 10,500 حجم : 63.96 میلیون ارزش : 672.441 میلیارد ارزش بازار : 42.04 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1399/06/31

نماد : آرمانی

آخرین : - 100,000 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : 300 میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1399/02/17

نماد : آشناتک

آخرین : 10,994 174,494 حجم : 8,700 ارزش : 1.518 میلیارد ارزش بازار : 17.449 میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1399/02/28
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی