شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

آسامید2 | سهام - فرابورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.99
قیمت پایانی: 1 99.99

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1 10,673.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 46.7 میلیون دفعات 467
حد قیمت 1 - 1 ارزش 46.7 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 46.7 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 46.7 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
100 میلیون

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 46.7 میلیون دفعات : 467
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.7 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.1 میلیون دفعات : 141
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 28.3 میلیون دفعات : 283
تاریخ : 1399/05/06 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57.3 میلیون دفعات : 573
تاریخ : 1399/04/31 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 718
تاریخ : 1399/03/31 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 29.6 میلیون دفعات : 296
تاریخ : 1399/03/06 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/31 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 28.8 میلیون دفعات : 288
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 91.4 میلیون دفعات : 914
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.4 میلیون دفعات : 674
تاریخ : 1399/02/28 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.6 میلیون دفعات : 866
تاریخ : 1399/02/27 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 77 میلیون دفعات : 770
تاریخ : 1399/02/23 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 397.12 میلیون دفعات : 39,712
تاریخ : 1399/02/22 پایانی : 1 درصد تغییر : 0.00 حجم : 77.09 میلیون دفعات : 7,709
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صغرب آخرین : 195.00 12,271 حجم : 4,813 ارزش بازار : 253.978 میلیارد تاریخ : 1398/01/5
نماد : سخنم آخرین : 1.00 10,010 حجم : 30,480 ارزش بازار : 501.15 میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : نسیم آخرین : - 12,900 حجم : 4,120 ارزش بازار : 381.84 میلیارد تاریخ : 1397/02/23
نماد : نارون آخرین : 361.00 13,741 حجم : 6,000 ارزش بازار : 144.281 میلیارد تاریخ : 1397/05/27
نماد : امین یکم آخرین : 10.00 10,500 حجم : 63.96 میلیون ارزش بازار : 42.04 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : آرمانی آخرین : - 100,000 حجم : - ارزش بازار : 300 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
نماد : آشناتک آخرین : 10,994 174,494 حجم : 8,700 ارزش بازار : 17.449 میلیارد تاریخ : 1399/02/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی