شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیشه‌ و گاز

کگاز | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 50,026 5.00
قیمت پایانی: 48,746 2.31

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.037 میلیون پایانی 48,746 1,102.00
بیشترین 50.538 میلیارد کمترین 45,263
حجم 1.037 میلیون دفعات 1,943
حد قیمت 45,262 - 50,026 ارزش 50.538 میلیارد
حجم مبنا 966,557 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
698 تعداد خریدار -
1.037 میلیون حجم خرید -
976 تعداد فروشنده 1
987,152 حجم فروش 49,603
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
196 262,581 50,026 51,000 91 1
5 3,709 50,025 51,999 800 1
1 5,009 50,024 52,544 30 1
0 - - 47,550 200 1
0 - - 47,555 4,189 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 684
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 490
سود نقدی 450
درصد توزیع 91.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.48 % رتبه 130
6 ماهه 132.13 % رتبه 141
9 ماهه 261.82 % رتبه 145
1 ساله 790.6 % رتبه 153
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.44 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 47,644 4.80 1.058 میلیون 1,731
1399/03/4 50,047 0.00 1.702 میلیون 2,956
1399/03/3 50,047 3.25 1.702 میلیون 2,956
1399/03/1 51,730 0.00 2.107 میلیون 4,018
1399/02/31 51,730 3.10 2.107 میلیون 4,018
1399/02/30 53,383 4.90 961,025 1,349
1399/02/29 50,891 5.00 1.12 میلیون 1,309
1399/02/28 48,468 0.35 2.948 میلیون 4,372
1399/02/27 48,637 4.56 1.564 میلیون 2,388
1399/02/25 50,958 0.00 4.537 میلیون 6,431
1399/02/24 50,958 1.89 4.537 میلیون 6,431
1399/02/23 51,937 3.83 2.199 میلیون 2,889
1399/02/22 54,003 4.57 1.864 میلیون 3,048
1399/02/21 56,589 2.24 4.734 میلیون 7,424
1399/02/20 57,887 3.13 4.518 میلیون 6,842
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 1,135 28,665 5.335 میلیون 21.702 هزار میلیارد 1399/03/7
کخاک 4,903 93,167 24,442 48.917 هزار میلیارد 1399/03/7
کفپارس 11,880 249,494 3.394 میلیون 24.827 هزار میلیارد 1399/03/7
کسرام 1,542 138,900 268,177 8.18 هزار میلیارد 1399/03/7
کفرا 3,950 82,968 2.767 میلیون 30.447 هزار میلیارد 1399/02/29
کساپا 1,151 24,172 1.429 میلیون 5.311 هزار میلیارد 1399/03/7
کاذر 1,656 34,791 2.972 میلیون 15.656 هزار میلیارد 1399/02/31
کرازی 1,152 24,207 12.455 میلیون 29.024 هزار میلیارد 1399/03/7
کپشیر 1,551 46,999 198,706 6.828 هزار میلیارد 1399/03/7
کهمدا 1,043 35,700 3.608 میلیون 40.409 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی