شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

تکشا | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,858 2.26
قیمت پایانی: 39,991 1.93

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,899 پایانی 39,991 787.00
بیشترین 40,100 کمترین 38,807
حجم 888,723 دفعات 1,416
حد قیمت 38,740 - 42,816 ارزش 35.193 میلیارد
حجم مبنا 1.331 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
589 تعداد خریدار -
888,723 حجم خرید -
496 تعداد فروشنده 2
887,415 حجم فروش 1,308
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 9,375 39,840 39,858 900 2
1 481 39,810 39,861 55 1
9 4,174 39,800 39,870 146 1
1 1,269 39,780 39,900 1,322 3
8 9,325 39,700 39,955 27 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 7,059
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 395
سود نقدی 250
درصد توزیع 63.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 51.83 % رتبه 259
6 ماهه 173.55 % رتبه 303
9 ماهه 154.85 % رتبه 309
1 ساله 691.83 % رتبه 308
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.484 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 31.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 40,244 1.31 500,061 779
1399/01/10 40,778 3.79 1.444 میلیون 2,090
1399/01/9 39,290 4.79 1.477 میلیون 1,528
1399/01/6 37,493 0.07 1.132 میلیون 1,661
1399/01/5 37,518 0.91 581,507 901
1398/12/29 37,862 0.00 765,976 1,077
1398/12/28 37,862 0.74 765,976 1,077
1398/12/27 37,584 0.32 594,187 913
1398/12/26 37,465 2.45 767,285 451
1398/12/25 36,568 3.31 878,019 801
1398/12/24 37,819 0.93 310,051 658
1398/12/22 38,174 0.00 983,457 1,456
1398/12/21 38,174 1.88 983,457 1,456
1398/12/20 37,471 3.28 899,399 1,611
1398/12/19 38,741 3.91 987,047 1,618
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
تکنو 636.00 13,372 1.041 میلیون 3.167 هزار میلیارد 1399/01/11
تمحرکه 417.00 13,679 5.376 میلیون 1.692 هزار میلیارد 1399/01/11
تایرا 114.00 12,700 3.006 میلیون 40.432 هزار میلیارد 1399/01/11
لبوتان 3.00 45,080 316,621 31.621 هزار میلیارد 1399/01/11
تکمبا 328.00 6,888 3.218 میلیون 11.534 هزار میلیارد 1399/01/11
تپمپی 1,169 24,555 648,825 11.151 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوشه 550.00 17,781 1.482 میلیون 26.18 هزار میلیارد 1399/01/11
لسرما 783.00 22,790 2.377 میلیون 4.927 هزار میلیارد 1399/01/11
لابسا 359.00 36,250 1.485 میلیون 12.901 هزار میلیارد 1399/01/11
لخزر 3,991 83,816 330,416 12.374 هزار میلیارد 1398/12/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی