شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

تکشا | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 62,010 4.99
قیمت پایانی: 61,040 3.35

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60,580 پایانی 61,040 1,980.00
بیشترین 62,010 کمترین 58,200
حجم 961,015 دفعات 714
حد قیمت 56,110 - 62,010 ارزش 58.656 میلیارد
حجم مبنا 847,745 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
180 تعداد خریدار -
961,015 حجم خرید -
458 تعداد فروشنده -
961,015 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
151 427,946 62,010 62,010 35,173 10
3 1,390 62,000 64,200 500 2
2 1,150 61,700 64,300 1,016 4
1 664 59,960 - - 0
1 841 59,840 - - 0

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 500
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 395
سود نقدی 250
درصد توزیع 63.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 101.89 % رتبه 541
6 ماهه 111.41 % رتبه 458
9 ماهه 629.81 % رتبه 443
1 ساله 576.08 % رتبه 405
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.812 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.44

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/21 61,040 3.35 961,015 714
1399/05/20 59,060 3.56 7.478 میلیون 3,187
1399/05/19 61,240 3.83 3.474 میلیون 1,046
1399/05/16 58,980 0.00 701,327 248
1399/05/15 58,980 3.64 701,327 248
1399/05/14 56,910 1.53 295,562 215
1399/05/13 56,050 4.28 823,143 197
1399/05/12 53,750 1.59 307,378 233
1399/05/11 52,910 1.71 329,671 226
1399/05/09 52,020 0.00 4.887 میلیون 1,215
1399/05/08 52,020 4.82 4.887 میلیون 1,215
1399/05/07 49,630 3.20 711,051 271
1399/05/06 48,090 0.00 915,157 204
1399/05/05 48,090 4.14 915,157 204
1399/05/04 46,180 2.03 450,986 232
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی