شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت سیمان لارستان

سلار | سهام - پایه فرابورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,412 2.99
قیمت پایانی: 15,034 0.47

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,412 پایانی 15,034 70.00
بیشترین 15,412 کمترین 15,412
حجم 214,078 دفعات 106
حد قیمت 6,523 - 6,925 ارزش 3.299 میلیارد
حجم مبنا 1.367 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار -
214,078 حجم خرید -
79 تعداد فروشنده -
214,078 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
84 540,011 6,925 - - 0
1 145 6,900 - - 0
2 4,374 6,850 - - 0
1 100 15,341 - - 0
1 648 15,340 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 859
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 18
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.02 % رتبه 454
6 ماهه 94.82 % رتبه 471
9 ماهه 99.39 % رتبه 502
1 ساله 161.4 % رتبه 489
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.514 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 15,022 0.39 177,305 89
1399/01/10 14,964 1.15 525,862 125
1399/01/9 14,794 1.26 523,326 241
1399/01/6 14,610 0.38 508,940 433
1399/01/5 14,665 0.96 451,843 338
1398/12/29 14,807 0.00 497,676 390
1398/12/28 14,807 1.22 497,676 390
1398/12/27 14,990 0.90 202,574 147
1398/12/26 15,126 0.47 207,136 183
1398/12/25 15,198 0.14 61,429 36
1398/12/24 15,219 0.25 110,123 106
1398/12/22 15,257 0.00 722,187 454
1398/12/21 15,257 1.55 722,187 454
1398/12/20 15,497 0.39 154,002 103
1398/12/19 15,557 0.28 118,838 136
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی