شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ ابوریحان‌

دابور | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 65,500 0.08
قیمت پایانی: 63,408 3.27

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 62,276 پایانی 63,408 2,145.00
بیشترین 66,984 کمترین 62,276
حجم 4.703 میلیون دفعات 4,452
حد قیمت 62,276 - 68,830 ارزش 298.201 میلیارد
حجم مبنا 788.432 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
1,618 تعداد خریدار 2
4.603 میلیون حجم خرید 100,100
2,005 تعداد فروشنده 1
4.563 میلیون حجم فروش 140,269
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 247,074 65,500 65,500 1,000 1
1 515 65,451 65,530 739 1
2 340 65,400 65,553 100 1
1 106 65,399 65,600 2,000 1
2 2,110 65,300 65,900 320 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 27,779
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,542
سود نقدی 1,390
درصد توزیع 90.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 94.09 % رتبه 236
6 ماهه 61.93 % رتبه 238
9 ماهه 365.86 % رتبه 264
1 ساله 605.25 % رتبه 277
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.435 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.58

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 62,569 4.55 3.351 میلیون 2,345
1399/01/10 65,553 1.14 3.17 میلیون 5,183
1399/01/9 64,814 2.98 347,499 389
1399/01/6 62,938 1.52 193,489 159
1399/01/5 61,995 1.85 303,249 278
1398/12/29 60,872 0.00 521,521 431
1398/12/28 60,872 2.65 521,521 431
1398/12/27 59,301 4.17 826,182 846
1398/12/26 56,928 4.10 814,287 422
1398/12/25 54,686 4.34 2.062 میلیون 2,064
1398/12/24 52,414 4.26 8.268 میلیون 6,488
1398/12/22 50,271 0.00 984,629 428
1398/12/21 50,271 5.00 984,629 428
1398/12/20 47,878 1.82 344,533 482
1398/12/19 48,764 1.31 253,759 465
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,471 80,000 288,678 36.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دسبحان 1,085 22,790 4.392 میلیون 22.784 هزار میلیارد 1399/01/11
وپخش 4,176 91,949 273,480 74.616 هزار میلیارد 1399/01/11
دزهراوی 896.00 21,080 27.72 میلیون 52.554 هزار میلیارد 1399/01/11
دسینا 495.00 26,450 1.905 میلیون 20.837 هزار میلیارد 1399/01/11
داسوه 1,147 24,106 2.801 میلیون 17.829 هزار میلیارد 1399/01/11
دفرا 73.00 20,450 731,546 14.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دکیمی 229.00 21,076 1.138 میلیون 12.057 هزار میلیارد 1399/01/11
درازک 1,919 42,900 798,699 25.919 هزار میلیارد 1399/01/11
دکوثر 909.00 19,102 3.102 میلیون 10.271 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی