شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدی‌مهرام‌

غمهرا | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 122,254 4.52
قیمت پایانی: 123,810 3.31

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 130,699 پایانی 123,810 4,238.00
بیشترین 130,699 کمترین 121,646
حجم 388,973 دفعات 587
حد قیمت 121,646 - 134,450 ارزش 48.051 میلیارد
حجم مبنا 414,360 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
237 تعداد خریدار 4
162,699 حجم خرید 226,274
219 تعداد فروشنده 1
329,352 حجم فروش 59,621
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 199 123,000 123,000 9,902 2
3 739 122,112 123,995 100 1
1 81 122,000 123,999 391 1
1 50 121,700 124,101 15,379 2
1 45 121,689 127,800 200 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,276
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 533
سود نقدی 430
درصد توزیع 80.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.48 % رتبه 417
6 ماهه 180.41 % رتبه 476
9 ماهه 331 % رتبه 449
1 ساله 445.92 % رتبه 452
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.583 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 123,810 0.00 388,973 587
1399/03/13 123,810 2.99 388,973 587
1399/03/12 127,626 0.00 443,183 474
1399/03/11 127,626 2.80 443,183 474
1399/03/10 124,150 2.89 473,145 368
1399/03/8 120,668 0.00 197,734 212
1399/03/7 120,668 1.20 197,734 212
1399/03/6 122,127 0.46 37,555 141
1399/03/4 122,696 0.00 60,801 213
1399/03/3 122,696 0.59 60,801 213
1399/03/1 123,421 0.00 111,719 257
1399/02/31 123,421 0.11 111,719 257
1399/02/30 123,291 2.67 249,880 295
1399/02/29 120,090 0.14 103,042 280
1399/02/28 119,919 0.38 34,280 129
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,741 109,090 36,084 6.861 هزار میلیارد 1399/03/14
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
وبشهر 1,039 21,825 3.302 میلیون 180.056 هزار میلیارد 1399/03/14
غبهنوش 4,105 86,217 246,232 30.115 هزار میلیارد 1399/03/14
غپینو 229.00 13,099 54.301 میلیون 87.23 هزار میلیارد 1399/03/14
غشهد 434.00 14,490 18.798 میلیون 12.08 هزار میلیارد 1399/03/14
غگل 268.00 7,700 99.46 میلیون 46.882 هزار میلیارد 1399/03/14
غالبر 355.00 20,471 3.042 میلیون 7.215 هزار میلیارد 1399/03/14
غسالم 227.00 11,648 123.173 میلیون 52.561 هزار میلیارد 1399/03/14
غگرجی 689.00 43,950 3.742 میلیون 13.13 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی