شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان لار سبزوار

سبزوا | سهام - فرابورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,097 5.00
قیمت پایانی: 23,422 2.06

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,097 پایانی 23,422 472.00
بیشترین 24,097 کمترین 24,097
حجم 932,748 دفعات 276
حد قیمت 21,803 - 24,097 ارزش 22.476 میلیارد
حجم مبنا 2.269 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
36 تعداد خریدار 1
832,748 حجم خرید 100,000
199 تعداد فروشنده 1
917,748 حجم فروش 15,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
611 1.693 میلیون 24,097 24,097 3,000 1
4 829 24,096 - - 0
2 460 24,095 - - 0
1 800 24,085 - - 0
3 372 24,082 - - 0

EPS

سال مالی 1398/06/31 1399/06/31
پیش بینی سود - 343
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 106
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 218.23 % رتبه 270
6 ماهه 236.09 % رتبه 242
9 ماهه 272.13 % رتبه 218
1 ساله 963.67 % رتبه 242
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.757 هزار میلیارد

ارزش بازار

43.19

P/B

% 94.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 23,373 1.84 836,809 231
1399/01/10 22,950 1.96 891,630 330
1399/01/9 22,508 3.13 966,421 275
1399/01/6 21,824 1.65 782,974 290
1399/01/5 21,470 2.25 1.074 میلیون 347
1398/12/29 20,997 0.00 1.799 میلیون 484
1398/12/28 20,997 3.61 1.799 میلیون 484
1398/12/27 20,265 3.34 1.077 میلیون 369
1398/12/26 19,611 3.97 1.221 میلیون 493
1398/12/25 18,862 0.74 1.59 میلیون 715
1398/12/24 19,002 0.02 21.277 میلیون 10,164
1398/12/22 18,998 0.00 2.362 میلیون 962
1398/12/21 18,998 3.87 2.362 میلیون 962
1398/12/20 18,290 3.80 5.122 میلیون 1,886
1398/12/19 17,621 2.87 18.185 میلیون 8,183
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی