شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان لار سبزوار

سبزوا | سهام - فرابورس
سیمان، آهک و گچ ( زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ )
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده

آخرین قیمت: 48,953 5.00
قیمت پایانی: 48,265 3.52

آخرین معامله

1399/05/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 46,000 پایانی 48,265 1,643.00
بیشترین 48,953 کمترین 46,000
حجم 17.766 میلیون دفعات 14,805
حد قیمت 45,852 - 50,678 ارزش 857.482 میلیارد
حجم مبنا 938,122 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/7
حقیقی حقوقی
6,208 تعداد خریدار 1
17.736 میلیون حجم خرید 30,136
5,698 تعداد فروشنده 2
15.664 میلیون حجم فروش 2.102 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور791 تعداد1.78 میلیون خرید48,953 فروش48,953 تعداد18,243 دستور19
دستور2 تعداد1,200 خرید48,952 فروش49,500 تعداد152 دستور1
دستور1 تعداد1,140 خرید48,951 فروش50,500 تعداد500 دستور1
دستور12 تعداد10,225 خرید48,950 فروش50,890 تعداد13,321 دستور1
دستور4 تعداد1,042 خرید48,949 فروش51,292 تعداد1,052 دستور5

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 33
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 106
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.99 % رتبه 64
6 ماهه 476.16 % رتبه 75
9 ماهه 796.62 % رتبه 91
1 ساله 842.68 % رتبه 93
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.931 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 97.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/05/07 پایانی : 48,265 درصد تغییر : 3.52 حجم : 17.766 میلیون دفعات : 14,805
تاریخ : 1399/05/06 پایانی : 46,622 درصد تغییر : 4.56 حجم : 14.928 میلیون دفعات : 13,681
تاریخ : 1399/05/05 پایانی : 48,850 درصد تغییر : 8.35 حجم : 10.11 میلیون دفعات : 8,767
تاریخ : 1399/05/02 پایانی : 53,298 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.419 میلیون دفعات : 7,434
تاریخ : 1399/05/01 پایانی : 53,298 درصد تغییر : 4.61 حجم : 7.419 میلیون دفعات : 7,434
تاریخ : 1399/04/31 پایانی : 55,871 درصد تغییر : 3.34 حجم : 27.865 میلیون دفعات : 24,268
تاریخ : 1399/04/30 پایانی : 54,068 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.633 میلیون دفعات : 1,085
تاریخ : 1399/04/29 پایانی : 51,494 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.422 میلیون دفعات : 780
تاریخ : 1399/04/28 پایانی : 49,042 درصد تغییر : 4.72 حجم : 1.008 میلیون دفعات : 732
تاریخ : 1399/04/26 پایانی : 46,831 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.792 میلیون دفعات : 6,112
تاریخ : 1399/04/25 پایانی : 46,831 درصد تغییر : 3.96 حجم : 5.792 میلیون دفعات : 6,112
تاریخ : 1399/04/24 پایانی : 45,048 درصد تغییر : 2.60 حجم : 10.976 میلیون دفعات : 12,928
تاریخ : 1399/04/23 پایانی : 46,248 درصد تغییر : 4.02 حجم : 12.016 میلیون دفعات : 12,135
تاریخ : 1399/04/22 پایانی : 48,183 درصد تغییر : 3.91 حجم : 12.369 میلیون دفعات : 11,388
تاریخ : 1399/04/21 پایانی : 46,372 درصد تغییر : 4.68 حجم : 11.794 میلیون دفعات : 10,083
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سکارون آخرین : 15.00 3,546 حجم : - ارزش بازار : 22.634 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/1
نماد : کایگچ آخرین : 9,250 27,750 حجم : 109 ارزش بازار : 280.02 میلیارد تاریخ : 1396/05/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی