شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

شپارس | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,558 5.00
قیمت پایانی: 23,226 3.52

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,558 پایانی 23,226 789.00
بیشترین 23,558 کمترین 21,400
حجم 3.589 میلیون دفعات 1,589
حد قیمت 21,316 - 23,558 ارزش 83.351 میلیارد
حجم مبنا 2.39 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
606 تعداد خریدار 2
3.375 میلیون حجم خرید 213,500
554 تعداد فروشنده -
3.589 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
192 606,084 23,558 - - 0
2 860 23,557 - - 0
16 700,184 23,556 - - 0
1 12,676 23,552 - - 0
4 613 23,550 - - 0

EPS

سال مالی 1398/06/31 1399/06/31
پیش بینی سود - 1,343
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 594
سود نقدی 400
درصد توزیع 67.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 79.87 % رتبه 482
6 ماهه 121.94 % رتبه 419
9 ماهه 285.98 % رتبه 348
1 ساله 444.88 % رتبه 329
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.555 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 24.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 23,175 3.29 3.115 میلیون 1,457
1399/01/10 22,437 4.95 5.108 میلیون 1,731
1399/01/9 21,379 2.60 1.048 میلیون 240
1399/01/6 20,837 1.84 944,404 197
1399/01/5 20,460 4.99 3.156 میلیون 959
1398/12/29 19,487 0.00 2.49 میلیون 706
1398/12/28 19,487 4.07 2.49 میلیون 706
1398/12/27 18,725 5.84 7.219 میلیون 1,783
1398/12/26 17,692 1.45 788,271 168
1398/12/25 17,440 2.75 3.226 میلیون 1,274
1398/12/24 16,973 2.38 5.497 میلیون 1,975
1398/12/22 16,579 0.00 1.93 میلیون 695
1398/12/21 16,579 3.06 1.93 میلیون 695
1398/12/20 16,087 5.04 5.867 میلیون 1,378
1398/12/19 16,941 0.80 1.124 میلیون 406
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 660.00 13,868 15.337 میلیون 110.428 هزار میلیارد 1399/01/11
شپاکسا 459.00 38,199 14.096 میلیون 40.511 هزار میلیارد 1399/01/11
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 637.00 68,100 645,119 28.267 هزار میلیارد 1399/01/11
شپدیس 1,557 32,715 2.288 میلیون 192.438 هزار میلیارد 1399/01/11
تاپیکو 18.00 4,301 22.308 میلیون 350.206 هزار میلیارد 1398/12/29
پارسان 196.00 7,710 7.099 میلیون 306.18 هزار میلیارد 1399/01/11
فارس 42.00 8,260 6.388 میلیون 1185.454 هزار میلیارد 1399/01/11
شکربن 2,019 50,500 2.039 میلیون 12.569 هزار میلیارد 1399/01/11
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی