شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی پارس

پارس | سهام - بورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 159,900 2.74
قیمت پایانی: 157,170 4.40

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.544 میلیون پایانی 157,170 7,230.00
بیشترین 399.776 میلیارد کمترین 156,280
حجم 2.544 میلیون دفعات 2,268
حد قیمت 149,320 - 165,020 ارزش 399.776 میلیارد
حجم مبنا 582,886 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
508 تعداد خریدار 9
1.551 میلیون حجم خرید 992,706
720 تعداد فروشنده 12
2.081 میلیون حجم فروش 462,314
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد540 خرید160,000 فروش160,000 تعداد797 دستور4
دستور1 تعداد3,000 خرید158,050 فروش160,640 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد8,300 خرید158,030 فروش161,510 تعداد278 دستور1
دستور1 تعداد9,614 خرید158,020 فروش162,450 تعداد934 دستور2
دستور4 تعداد2,495 خرید158,000 فروش162,600 تعداد40 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 3,077
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 9,940
سود نقدی 9,500
درصد توزیع 95.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.39 % رتبه 80
6 ماهه 146.11 % رتبه 70
9 ماهه 187.55 % رتبه 67
1 ساله 286.44 % رتبه 67
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
943.02 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.4

P/B

% 6.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 157,170 درصد تغییر : 4.40 حجم : 2.544 میلیون دفعات : 2,268
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 164,400 درصد تغییر : 4.54 حجم : 1.524 میلیون دفعات : 2,228
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 172,220 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.851 میلیون دفعات : 2,500
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 171,560 درصد تغییر : 3.16 حجم : 2.88 میلیون دفعات : 4,178
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 166,300 درصد تغییر : 4.99 حجم : 3.685 میلیون دفعات : 2,981
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 158,400 درصد تغییر : 4.76 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 1,776
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 151,210 درصد تغییر : 0.89 حجم : 1.071 میلیون دفعات : 2,714
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 149,870 درصد تغییر : 4.95 حجم : 1.88 میلیون دفعات : 1,644
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 142,800 درصد تغییر : 4.65 حجم : 1.775 میلیون دفعات : 1,296
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 136,460 درصد تغییر : 1.35 حجم : 3.113 میلیون دفعات : 1,876
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 138,320 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.784 میلیون دفعات : 1,831
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 138,540 درصد تغییر : 1.33 حجم : 728,890 دفعات : 998
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 136,720 درصد تغییر : 3.34 حجم : 1.019 میلیون دفعات : 1,468
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 132,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 946,526 دفعات : 947
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 132,300 درصد تغییر : 4.64 حجم : 946,526 دفعات : 947
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 116,710 حجم : 1.887 میلیون ارزش بازار : 76.403 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 47,550 حجم : 6.174 میلیون ارزش بازار : 328.867 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 15,680 حجم : 6.493 میلیون ارزش بازار : 154.44 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی