شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

حکشتی | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,682 5.00
قیمت پایانی: 17,598 4.50

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,851 پایانی 17,598 758.00
بیشترین 17,682 کمترین 17,150
حجم 19.566 میلیون دفعات 4,462
حد قیمت 15,998 - 17,682 ارزش 344.323 میلیارد
حجم مبنا 6.557 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,088 تعداد خریدار 7
10.58 میلیون حجم خرید 8.986 میلیون
2,494 تعداد فروشنده 9
14.891 میلیون حجم فروش 4.675 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
730 4.475 میلیون 17,682 17,682 3,537 7
3 2,200 17,681 17,889 40,000 1
11 12,406 17,680 17,899 40,000 1
1 8,714 17,110 17,153 272 1
6 6,752 17,000 17,154 600 1

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود -19
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 242
سود نقدی 25
درصد توزیع 10.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 164.36 % رتبه 15
6 ماهه 153.76 % رتبه 24
9 ماهه 220.51 % رتبه 25
1 ساله 257.69 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
276.058 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 7.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 16,840 3.78 45.825 میلیون 12,103
1399/01/17 17,502 3.40 25.637 میلیون 11,282
1399/01/16 18,117 4.18 35.345 میلیون 9,992
1399/01/11 17,390 4.45 29.202 میلیون 7,824
1399/01/10 18,199 1.56 39.219 میلیون 14,965
1399/01/9 17,920 4.88 36.988 میلیون 10,197
1399/01/6 17,086 4.96 53.701 میلیون 9,845
1399/01/5 16,279 4.25 53.51 میلیون 13,167
1398/12/29 15,616 0.00 38.351 میلیون 5,643
1398/12/28 15,616 4.36 38.351 میلیون 5,643
1398/12/27 14,963 3.45 45.989 میلیون 7,831
1398/12/26 15,498 6.74 123.541 میلیون 15,567
1398/12/25 16,618 1.52 1.787 میلیون 323
1398/12/24 16,874 0.81 952,101 432
1398/12/22 17,012 0.00 7.14 میلیون 1,140
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 729.00 15,317 8.422 میلیون 29.706 هزار میلیارد 12:30
حپترو 430.00 33,900 1.403 میلیون 6.743 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 1,055 22,166 3.713 میلیون 7.305 هزار میلیارد 12:29
حفارس 260.00 5,462 17.991 میلیون 13.728 هزار میلیارد 12:28
حپارسا 1,519 31,899 2.71 میلیون 7.975 هزار میلیارد 12:29
حسینا 1,694 35,603 4.743 میلیون 17.332 هزار میلیارد 12:29
حریل 50.00 3,764 71.582 میلیون 12.465 هزار میلیارد 12:30
توریل 868.00 18,236 5.122 میلیون 58.355 هزار میلیارد 1399/01/18
حسیر 429.00 9,019 4.241 میلیون 5.357 هزار میلیارد 12:30
حخزر - 24,510 1.257 میلیون 5.836 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی