شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

حکشتی | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 30,955 5.00
قیمت پایانی: 30,581 3.73

آخرین معامله

1399/03/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,800 پایانی 30,581 1,100.00
بیشترین 30,955 کمترین 28,115
حجم 80.363 میلیون دفعات 29,628
حد قیمت 29,052 - 32,110 ارزش 2.458 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.392 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/4
حقیقی حقوقی
15,931 تعداد خریدار 11
78.009 میلیون حجم خرید 2.354 میلیون
5,798 تعداد فروشنده 32
58.424 میلیون حجم فروش 21.94 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 168 30,800 32,000 3,000 1
1 260 30,740 32,365 500 1
1 166 30,650 32,679 160 1
4 997 30,952 32,679 160 1
6 1,555 30,951 32,771 957 3

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود -30
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 242
سود نقدی 25
درصد توزیع 10.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 90.24 % رتبه 29
6 ماهه 407.99 % رتبه 26
9 ماهه 356.94 % رتبه 26
1 ساله 521.19 % رتبه 23
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
501.314 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 7.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/4 30,581 0.00 80.363 میلیون 29,628
1399/03/3 30,581 3.73 80.363 میلیون 29,628
1399/03/1 29,481 0.00 14.434 میلیون 2,029
1399/02/31 29,481 5.00 14.434 میلیون 2,029
1399/02/30 28,078 5.00 3.917 میلیون 863
1399/02/29 26,741 5.00 3.972 میلیون 640
1399/02/28 25,468 5.00 9.568 میلیون 2,681
1399/02/27 24,256 6.00 37.088 میلیون 13,352
1399/02/25 25,804 0.00 9.372 میلیون 3,622
1399/02/24 25,804 8.79 9.372 میلیون 3,622
1399/02/23 28,292 5.00 21.359 میلیون 8,577
1399/02/22 29,781 4.58 11.313 میلیون 7,086
1399/02/21 31,211 1.38 46.345 میلیون 24,092
1399/02/20 30,787 4.70 34.062 میلیون 12,091
1399/02/18 29,405 0.00 58.004 میلیون 17,945
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 304.00 19,031 11.47 میلیون 36.699 هزار میلیارد 12:30
حپترو 785.00 34,510 533,148 7 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 475.00 20,650 5.15 میلیون 7.149 هزار میلیارد 12:30
حفارس 108.00 7,903 19.509 میلیون 20.242 هزار میلیارد 12:30
حپارسا - 50,260 2.232 میلیون 13.193 هزار میلیارد 12:29
حسینا 1,819 47,090 1.53 میلیون 23.766 هزار میلیارد 12:29
حریل 143.00 6,049 32.135 میلیون 20.399 هزار میلیارد 12:29
قشم - - - 62.121 میلیون 1399/02/17
ریل گستر - - - 90 میلیارد 1399/02/17
توریل 453.00 21,999 11.09 میلیون 74.854 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی