شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,490 4.97
قیمت پایانی: 28,680 4.34

EPS

سال مالی 1399/12/29

239.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
239.00 (0٪)
2.2 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,341

سود واقعی

1,210

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/03/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,341.00
1,210.00 (90٪)
1.86 هزار میلیارد
1399/02/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,133.00 (0٪)
2.2 هزار میلیارد
1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,068.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/07/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
618.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/04/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
242.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

813.00

سود واقعی

720.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
813.00
720.00 (89٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/03/07 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
813.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/01/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
785.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
592.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/08/08 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
463.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/08/06 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
378.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
167.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

701.00

سود واقعی

675.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/18 مجمع
واقعی :
نقدی :
701.00
675.00 (96٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/02/04 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
701.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1396/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
536.00 (0٪)
100.00
1.86 هزار میلیارد
1396/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
646.00
342.00 (53٪)
0.00
1.86 هزار میلیارد
1396/07/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
645.00
342.00 (53٪)
1.86 هزار میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
645.00
150.00 (23٪)
1.86 هزار میلیارد
1396/02/18
پیش بینی :
645.00
1.86 هزار میلیارد
1395/11/27
پیش بینی :
645.00
1.86 هزار میلیارد

سال مالی 1374/12/29

1,402

سود واقعی

1,067

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,402.00
1,067.00 (76٪)
2.2 میلیارد

سال مالی 1373/12/29

2,110

سود واقعی

1,152

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/03 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,110.00
1,152.00 (55٪)
2.2 میلیارد
1374/03/22
پیش بینی :
0.00
2.2 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

106.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/08 مجمع
واقعی :
نقدی :
106.00
0.00 (0٪)
2.2 میلیارد

سال مالی 1399/12/29

239.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
239.00 (0٪)
2.2 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,341

سود واقعی

1,210

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/03/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,341.00
1,210.00 (90٪)
1.86 هزار میلیارد
1399/02/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,133.00 (0٪)
2.2 هزار میلیارد
1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,068.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/07/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
618.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/04/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
242.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

813.00

سود واقعی

720.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
813.00
720.00 (89٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/03/07 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
813.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1398/01/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
785.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
592.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/08/08 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
463.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/08/06 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
378.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد
1397/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
167.00 (0٪)
1.86 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,402

سود واقعی

1,350

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/18 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,402.00
1,350.00 (96٪)
930 میلیارد
1397/02/04 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,402.00 (0٪)
930 میلیارد
1396/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,072.00 (0٪)
100.00
930 میلیارد
1396/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
1,291.00
684.00 (53٪)
0.00
930 میلیارد
1396/07/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,290.00
684.00 (53٪)
930 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,290.00
301.00 (23٪)
930 میلیارد
1396/02/18
پیش بینی :
1,290.00
930 میلیارد
1395/11/27
پیش بینی :
1,765.00
680 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

1,402

سود واقعی

1,067

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,402.00
1,067.00 (76٪)
2.2 میلیارد

سال مالی 1373/12/29

2,110

سود واقعی

1,152

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/03 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,110.00
1,152.00 (55٪)
2.2 میلیارد
1374/03/22
پیش بینی :
0.00
2.2 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

106.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/08 مجمع
واقعی :
نقدی :
106.00
0.00 (0٪)
2.2 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی