شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,770 2.64
قیمت پایانی: 30,850 2.90

افزایش سرمایه

1397/06/18

100% افزایش

سرمایه قبلی : 930 میلیارد آورده : 930 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1397/08/29
سرمایه جدید : 1.86 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1398/01/25
تغییر سرمایه : 930 میلیارد صرف سهام : -

1396/02/16

37% افزایش

سرمایه قبلی : 680 میلیارد آورده : 250 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/04/27
سرمایه جدید : 930 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/06/20
تغییر سرمایه : 250 میلیارد صرف سهام : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی