شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,899 4.45
قیمت پایانی: 23,737 3.75

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,888 پایانی 23,737 857.00
بیشترین 23,957 کمترین 23,110
حجم 4.087 میلیون دفعات 3,390
حد قیمت 21,736 - 24,024 ارزش 97.002 میلیارد
حجم مبنا 1.995 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,431 تعداد خریدار 4
3.918 میلیون حجم خرید 168,940
1,090 تعداد فروشنده 6
3.727 میلیون حجم فروش 359,878
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 3,700 23,904 23,904 1,705 4
1 2,000 23,901 23,906 507 1
1 200 23,900 23,908 542 1
4 1,425 23,850 23,908 542 1
1 50 23,835 23,928 2,000 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,263
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 813
سود نقدی 720
درصد توزیع 88.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 106 % رتبه 247
6 ماهه 79.76 % رتبه 175
9 ماهه 255.25 % رتبه 176
1 ساله 440.23 % رتبه 177
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50.336 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 24.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 22,880 4.77 6.306 میلیون 3,535
1399/01/17 24,025 4.86 9.056 میلیون 5,291
1399/01/16 25,252 1.30 6.662 میلیون 4,871
1399/01/11 24,929 4.58 3.928 میلیون 2,324
1399/01/10 26,125 1.52 4.786 میلیون 4,046
1399/01/9 25,734 5.24 2.374 میلیون 1,553
1399/01/6 24,453 3.80 1.689 میلیون 1,067
1399/01/5 23,559 4.76 5.221 میلیون 2,904
1398/12/29 22,488 0.00 3.836 میلیون 1,883
1398/12/28 22,488 4.49 3.836 میلیون 1,883
1398/12/27 21,521 3.24 2.862 میلیون 2,023
1398/12/26 22,241 2.67 3.799 میلیون 2,846
1398/12/25 21,662 4.99 2.803 میلیون 1,587
1398/12/24 22,800 3.47 3.67 میلیون 2,359
1398/12/22 23,620 0.00 10.213 میلیون 6,276
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,352 79,499 335,196 35.155 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 377.00 22,214 2.648 میلیون 22.888 هزار میلیارد 12:54
وپخش 1,837 93,000 660,972 78.628 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 978.00 20,548 10.402 میلیون 51.099 هزار میلیارد 12:29
دسینا 324.00 25,950 1.918 میلیون 20.85 هزار میلیارد 12:29
داسوه 31.00 24,199 2.027 میلیون 18.089 هزار میلیارد 12:29
دفرا 87.00 20,350 1.26 میلیون 14.317 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,039 21,834 1.249 میلیون 12.286 هزار میلیارد 12:29
درازک 97.00 44,110 745,031 26.206 هزار میلیارد 12:30
دکوثر 330.00 19,950 4.281 میلیون 10.7 هزار میلیارد 12:55
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی