شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,549 1.49
قیمت پایانی: 6,468 2.71

افزایش سرمایه

1398/08/28

36% افزایش

سرمایه قبلی : 11 هزار میلیارد آورده : 4 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1399/02/28
سرمایه جدید : 15 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 4 هزار میلیارد صرف سهام : -

1397/11/17

57% افزایش

سرمایه قبلی : 7 هزار میلیارد آورده : 4 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/02/8
سرمایه جدید : 11 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1398/05/14
تغییر سرمایه : 4 هزار میلیارد صرف سهام : -

1394/12/15

17% افزایش

سرمایه قبلی : 6 هزار میلیارد آورده : 1000 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/02/23
سرمایه جدید : 7 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1395/03/11
تغییر سرمایه : 1000 میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی