شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 24,760 4.96
قیمت پایانی: 24,760 4.96

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,760 پایانی 24,760 1,170.00
بیشترین 24,760 کمترین 24,760
حجم 16.804 میلیون دفعات 663
حد قیمت 23,530 - 25,990 ارزش 416.079 میلیارد
حجم مبنا 4.039 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
244 تعداد خریدار 7
15.156 میلیون حجم خرید 1.649 میلیون
223 تعداد فروشنده 2
504,482 حجم فروش 16.3 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد206,192 خرید24,760 فروش25,000 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید23,700 فروش30,000 تعداد10,000 دستور1
دستور6 تعداد15,633 خرید23,590 فروش35,000 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید24,720 فروش39,000 تعداد10,000 دستور1
دستور4 تعداد26,000 خرید24,700 فروش39,380 تعداد9,272 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 172
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 648
سود نقدی 320
درصد توزیع 49.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.82 % رتبه 79
6 ماهه 314.48 % رتبه 65
9 ماهه 400.6 % رتبه 68
1 ساله 516.92 % رتبه 70
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
371.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.36

P/B

% 18.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 24,760 درصد تغییر : 4.96 حجم : 16.804 میلیون دفعات : 663
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 23,590 درصد تغییر : 4.98 حجم : 24.423 میلیون دفعات : 1,175
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 22,470 درصد تغییر : 4.80 حجم : 37.098 میلیون دفعات : 2,605
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 21,440 درصد تغییر : 5.00 حجم : 153.129 میلیون دفعات : 8,656
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 20,420 درصد تغییر : 4.99 حجم : 11.609 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 19,450 درصد تغییر : 4.01 حجم : 47.748 میلیون دفعات : 3,586
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 18,700 درصد تغییر : 4.93 حجم : 15.856 میلیون دفعات : 1,074
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 19,670 درصد تغییر : 4.84 حجم : 79.767 میلیون دفعات : 4,975
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 20,670 درصد تغییر : 4.87 حجم : 138.698 میلیون دفعات : 8,498
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 19,710 درصد تغییر : 4.84 حجم : 5.176 میلیون دفعات : 820
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 18,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43.049 میلیون دفعات : 4,304
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 18,800 درصد تغییر : 3.04 حجم : 43.049 میلیون دفعات : 4,304
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 19,390 درصد تغییر : 4.19 حجم : 62.345 میلیون دفعات : 6,138
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 18,610 درصد تغییر : 4.96 حجم : 89.098 میلیون دفعات : 4,411
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 17,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.029 میلیون دفعات : 332
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فزرین آخرین : - 22,233 حجم : 14.144 میلیون ارزش بازار : 1.424 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : زنگان آخرین : - 155,561 حجم : 281,248 ارزش بازار : 4.127 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : فماک آخرین : 180.00 29,800 حجم : 233,000 ارزش بازار : 12.069 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی