شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,040 5.00
قیمت پایانی: 7,030 4.85

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,709 پایانی 7,030 325.00
بیشترین 7,040 کمترین 6,820
حجم 21.408 میلیون دفعات 2,100
حد قیمت 6,370 - 7,040 ارزش 150.506 میلیارد
حجم مبنا 7.73 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
703 تعداد خریدار 7
19.969 میلیون حجم خرید 1.439 میلیون
733 تعداد فروشنده 10
7.879 میلیون حجم فروش 13.529 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
145 812,756 7,040 7,040 2,320 4
4 10,808 7,039 7,099 785 1
1 1,000 7,035 7,100 8,718 4
1 144 7,033 7,103 1,711 2
3 12,229 7,030 7,110 3,000 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 537
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 859
سود نقدی 900
درصد توزیع 104.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.36 % رتبه 99
6 ماهه 47.29 % رتبه 118
9 ماهه 84.11 % رتبه 109
1 ساله 135.47 % رتبه 91
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
100.575 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 6,705 1.02 11.673 میلیون 2,372
1399/01/17 6,774 0.13 13.015 میلیون 2,896
1399/01/16 6,765 3.98 17.229 میلیون 1,965
1399/01/11 6,506 2.14 5.214 میلیون 1,506
1399/01/10 6,648 3.70 12.451 میلیون 3,378
1399/01/9 6,411 3.72 12.992 میلیون 3,122
1399/01/6 6,181 2.56 6.094 میلیون 2,085
1399/01/5 6,027 3.98 14.28 میلیون 3,437
1398/12/29 6,277 0.00 8.393 میلیون 1,442
1398/12/28 6,277 1.80 8.393 میلیون 1,442
1398/12/27 6,166 1.89 6.323 میلیون 1,133
1398/12/26 6,285 4.01 8.2 میلیون 1,475
1398/12/25 6,043 3.82 12.407 میلیون 1,462
1398/12/24 6,283 4.25 7.015 میلیون 713
1398/12/22 6,562 0.00 10.087 میلیون 1,771
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 689.00 19,910 5.534 میلیون 12.867 هزار میلیارد 12:29
فخاس 281.00 24,890 421,277 226.161 هزار میلیارد 14:05
فسپا 1,122 23,576 4.029 میلیون 15.274 هزار میلیارد 12:29
فمراد 1,050 63,993 534,682 3.202 هزار میلیارد 12:29
فخوز 555.00 14,000 14.16 میلیون 265.539 هزار میلیارد 12:30
فملی 354.00 7,469 157.968 میلیون 752.692 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 184.00 12,190 5.606 میلیون 72.318 هزار میلیارد 12:29
فجر 1,529 32,109 8.732 میلیون 27.229 هزار میلیارد 12:29
فولاد 233.00 4,898 242.272 میلیون 1011.769 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 515.00 10,827 11.431 میلیون 27.911 هزار میلیارد 12:06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی