شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

نبورس | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 131,100 0.00
قیمت پایانی: 131,100 0.00

آخرین معامله

1399/05/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 256,660 پایانی 131,100 0.00
بیشترین 33.648 میلیارد کمترین 131,100
حجم 256,660 دفعات 10
حد قیمت 130,740 - 144,500 ارزش 33.648 میلیارد
حجم مبنا 724,690 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/5
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 256,660
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 256,660
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 595
سود نقدی 150
درصد توزیع 25.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1175.81 % رتبه 611
6 ماهه 1175.81 % رتبه 611
9 ماهه 1175.81 % رتبه 610
1 ساله 1098.47 % رتبه 611
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
262.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/05 131,100 0.00 256,660 10
1399/05/04 131,100 10.55 256,660 10
1399/04/25 146,560 44.48 10,000 1
1399/03/12 101,440 0.00 10,000 1
1399/03/11 101,440 22.33 10,000 1
1399/02/07 82,925 0.00 15,000 2
1399/02/06 82,925 2.51 15,000 2
1399/02/02 80,892 0.00 30,000 1
1399/02/01 80,892 1.87 30,000 1
1398/12/14 79,411 0.00 - -
1398/12/13 79,411 1.53 - -
1398/12/12 78,211 5.00 - -
1398/12/11 74,487 5.00 - -
1398/12/10 70,940 5.00 - -
1398/12/07 67,562 5.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرابورس 504.00 10,595 1.948 میلیون 100.408 هزار میلیارد 12:29
بورس - 127,450 6.694 میلیون 137.885 هزار میلیارد 12:29
سپرده - 2,700 22.5 میلیون 4.05 هزار میلیارد 1399/02/16
سپرده - - - 4.05 هزار میلیارد 1399/02/17
تماوند - 1,000 600 میلیون 2 هزار میلیارد 1398/11/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی