شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی تندگویان

گویان | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,957 4.99
قیمت پایانی: 7,957 4.99

آخرین معامله

1399/01/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,957 پایانی 7,957 378.00
بیشترین 7,957 کمترین 7,957
حجم 21.851 میلیون دفعات 25,112
حد قیمت 7,201 - 7,957 ارزش 173.868 میلیارد
حجم مبنا 9.583 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/20
حقیقی حقوقی
352 تعداد خریدار 6
21.151 میلیون حجم خرید 700,000
22,987 تعداد فروشنده 23
21.828 میلیون حجم فروش 22,943
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
6167 103.442 میلیون 7,957 7,957 125,500 29
19 167,928 7,956 - - 0
16 35,749 7,955 - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
190.631 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 7,957 4.99 21.851 میلیون 25,112
1399/01/19 7,579 4.99 20.782 میلیون 21,117
1399/01/18 7,219 9.85 22.788 میلیون 16,610
1399/01/17 6,572 2.86 5.509 میلیون 5,240
1399/01/16 6,389 4.26 7.006 میلیون 6,617
1399/01/11 6,128 2.70 5.169 میلیون 4,980
1399/01/10 5,967 3.31 6.363 میلیون 5,934
1399/01/9 5,776 3.07 5.33 میلیون 5,028
1399/01/6 5,604 2.21 4.125 میلیون 3,826
1399/01/5 5,483 2.07 3.981 میلیون 3,779
1398/12/28 5,372 2.54 5.157 میلیون 4,907
1398/12/27 5,239 2.28 4.051 میلیون 3,884
1398/12/26 5,122 2.22 4.818 میلیون 4,479
1398/12/25 5,011 4.99 16.3 میلیون 2,331
1398/12/24 4,773 4.06 8.832 میلیون 7,821
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی