شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه نوین

نوین | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 15,370 0.66
قیمت پایانی: 15,606 0.87

آخرین معامله

1399/05/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,699 پایانی 15,606 134.00
بیشترین 16,200 کمترین 14,863
حجم 14.349 میلیون دفعات 4,558
حد قیمت 14,826 - 16,386 ارزش 223.926 میلیارد
حجم مبنا 3.532 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/13
حقیقی حقوقی
2,406 تعداد خریدار 3
14.247 میلیون حجم خرید 101,638
1,067 تعداد فروشنده 2
14.249 میلیون حجم فروش 100,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9 18,913 15,370 15,370 385,979 6
1 128,028 15,348 15,371 590 1
1 3,118 15,337 15,375 170,554 1
1 2,000 15,336 15,376 6,000 1
1 60,000 15,333 15,380 315,230 3

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 502
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 286
سود نقدی 30
درصد توزیع 10.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.08 % رتبه 149
6 ماهه 336.29 % رتبه 188
9 ماهه 601.71 % رتبه 213
1 ساله 871.13 % رتبه 209
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.415 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 51.66

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/13 15,606 0.87 14.349 میلیون 4,558
1399/05/12 15,472 4.10 21.253 میلیون 5,588
1399/05/11 14,862 4.99 6.521 میلیون 1,053
1399/05/09 14,156 0.00 32.868 میلیون 5,675
1399/05/08 14,156 4.44 32.868 میلیون 5,675
1399/05/07 14,813 4.78 20.683 میلیون 3,797
1399/05/06 15,557 4.23 63.976 میلیون 11,431
1399/05/05 14,926 4.99 3.95 میلیون 410
1399/05/04 14,216 3.81 2.784 میلیون 313
1399/05/02 13,694 0.00 13.618 میلیون 640
1399/05/01 13,694 5.00 13.618 میلیون 640
1399/04/31 13,042 5.00 8.849 میلیون 691
1399/04/30 12,421 4.49 21.181 میلیون 4,223
1399/04/29 11,887 0.37 19.857 میلیون 5,039
1399/04/28 11,843 2.65 15.834 میلیون 4,365
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کوثر - 35,995 7.135 میلیون 36.154 هزار میلیارد 12:29
نوین 59.00 990 2.518 میلیون 23.409 هزار میلیارد 1399/05/13
اتکای - 13,990 4.597 میلیون 15.5 هزار میلیارد 12:29
بخاور 187.00 6,424 7.061 میلیون 7.709 هزار میلیارد 1399/03/21
باران - 500 - 600 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی