شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع تجهیزات نفت

فنفت | سهام - پایه فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,441 2.70
قیمت پایانی: 14,531 2.10

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,287 پایانی 14,531 311.00
بیشترین 15,287 کمترین 14,397
حجم 2.21 میلیون دفعات 1,047
حد قیمت 8,450 - 8,972 ارزش 32.12 میلیارد
حجم مبنا 1.345 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
499 تعداد خریدار 1
2.209 میلیون حجم خرید 1,000
187 تعداد فروشنده 2
2.079 میلیون حجم فروش 131,500
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 452 8,870 8,972 38,382 6
1 500 8,811 9,234 500 1
2 15,000 8,800 10,550 40,450 1
2 70,000 14,398 14,741 756 1
6 136,271 14,397 14,753 300 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -539
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 401
سود نقدی 250
درصد توزیع 62.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.6 % رتبه 381
6 ماهه 46.85 % رتبه 429
9 ماهه 113.85 % رتبه 499
1 ساله 160.64 % رتبه 526
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.53 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 14,588 1.71 1.41 میلیون 721
1399/01/10 14,842 1.18 1.728 میلیون 1,092
1399/01/9 14,669 1.37 3.04 میلیون 1,509
1399/01/6 14,872 0.19 2.043 میلیون 704
1399/01/5 14,844 1.17 813,879 459
1398/12/29 15,019 0.00 1.623 میلیون 845
1398/12/28 15,019 1.91 1.623 میلیون 845
1398/12/27 15,312 0.92 391,491 258
1398/12/26 15,454 3.04 3.133 میلیون 599
1398/12/25 15,938 0.05 21,325 18
1398/12/24 15,946 0.29 119,726 71
1398/12/22 15,992 0.00 1.247 میلیون 714
1398/12/21 15,992 4.23 1.247 میلیون 714
1398/12/20 16,699 3.19 202,530 125
1398/12/19 17,249 0.34 127,879 100
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 3.689 میلیون 12.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 456,838 225.252 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 5.635 میلیون 15.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 485,717 3.2 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 9.736 میلیون 245.309 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 52.349 میلیون 713.349 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 3.058 میلیون 66.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 7.399 میلیون 26.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 105.642 میلیون 936.529 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 21.284 میلیون 23.962 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی