شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت آهن و فولاد ارفع

ارفع | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,183 4.99
قیمت پایانی: 8,020 2.90

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,150 پایانی 8,020 226.00
بیشترین 8,183 کمترین 7,800
حجم 8.646 میلیون دفعات 2,328
حد قیمت 7,405 - 8,183 ارزش 69.342 میلیارد
حجم مبنا 6.707 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
1,147 تعداد خریدار 4
7.3 میلیون حجم خرید 1.347 میلیون
577 تعداد فروشنده 4
7.812 میلیون حجم فروش 833,876
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
123 253,310 8,183 8,183 35,600 8
2 864 8,182 8,371 3,700 3
1 2,433 8,181 8,593 2,000 1
4 10,310 8,180 8,643 3,500 2
1 500 8,178 8,790 2,000 2

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 5,919
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,110
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 90.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.08 % رتبه 137
6 ماهه 54.81 % رتبه 168
9 ماهه 80.22 % رتبه 178
1 ساله 81.38 % رتبه 182
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
70.146 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 7,954 2.05 6.171 میلیون 1,717
1399/01/10 7,794 4.51 14.648 میلیون 2,903
1399/01/9 7,458 0.12 9.717 میلیون 2,440
1399/01/6 7,449 0.18 3.593 میلیون 1,128
1399/01/5 7,436 0.39 4.303 میلیون 982
1398/12/29 7,465 0.00 15.43 میلیون 1,533
1398/12/28 7,465 3.98 15.43 میلیون 1,533
1398/12/27 7,179 0.48 3.162 میلیون 944
1398/12/26 7,145 0.22 2.183 میلیون 615
1398/12/25 7,129 0.14 264,805 118
1398/12/24 7,139 4.64 7.058 میلیون 715
1398/12/22 7,486 0.00 3.858 میلیون 917
1398/12/21 7,486 1.98 3.858 میلیون 917
1398/12/20 7,341 6.64 12.877 میلیون 1,762
1398/12/19 7,863 1.38 1.68 میلیون 397
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 3.689 میلیون 12.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 456,838 225.252 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 5.635 میلیون 15.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 485,717 3.2 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 9.736 میلیون 245.309 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 52.349 میلیون 713.349 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 3.058 میلیون 66.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 7.399 میلیون 26.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 105.642 میلیون 936.529 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 21.284 میلیون 23.962 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی