شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

لوتوس | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,587 5.00
قیمت پایانی: 14,532 4.60

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,569 پایانی 14,532 639.00
بیشترین 14,587 کمترین 13,927
حجم 5.965 میلیون دفعات 944
حد قیمت 13,199 - 14,587 ارزش 86.689 میلیارد
حجم مبنا 3.978 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
428 تعداد خریدار 4
3.682 میلیون حجم خرید 2.284 میلیون
346 تعداد فروشنده 5
3.171 میلیون حجم فروش 2.794 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
92 2.209 میلیون 14,587 14,587 3,219 2
2 720 14,580 15,011 3,400 2
1 48 14,579 15,504 1,513 1
2 1,100 14,570 15,925 500 1
1 3,400 14,566 16,320 5,000 1

EPS

سال مالی 1399/10/30
پیش بینی سود 217
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/10/30
سود واقعی 645
سود نقدی 620
درصد توزیع 96.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 187.19 % رتبه 416
6 ماهه 325.38 % رتبه 347
9 ماهه 442.76 % رتبه 368
1 ساله 677.03 % رتبه 285
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
87.192 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.14

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 14,532 0.00 5.965 میلیون 944
1399/03/13 14,532 9.55 5.965 میلیون 944
1399/03/12 13,265 0.00 8.128 میلیون 1,198
1399/03/11 13,265 1.34 8.128 میلیون 1,198
1399/03/10 13,090 4.14 9.271 میلیون 1,109
1399/03/8 12,570 0.00 6.541 میلیون 1,225
1399/03/7 12,570 0.36 6.541 میلیون 1,225
1399/03/6 12,525 3.88 5.199 میلیون 659
1399/03/4 13,030 0.00 8.724 میلیون 961
1399/03/3 13,030 4.97 8.724 میلیون 961
1399/03/1 13,711 0.00 8.621 میلیون 1,587
1399/02/31 13,711 4.10 8.621 میلیون 1,587
1399/02/30 14,297 4.99 12.095 میلیون 1,220
1399/02/29 13,618 1.99 13.817 میلیون 2,405
1399/02/28 13,352 5.00 10.232 میلیون 808
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بورس 5,148 108,125 5.875 میلیون 215.4 هزار میلیارد 1399/03/13
کبورس 10,663 98,944 200,000 213.882 هزار میلیارد 1399/03/7
نبورس 5,075 96,428 10,000 202.88 هزار میلیارد 1399/03/12
فرابورس 504.00 10,595 1.948 میلیون 171.346 هزار میلیارد 1399/02/21
بورس - 108,125 5.875 میلیون 134.625 هزار میلیارد 1399/03/14
سپرده - 2,700 22.5 میلیون 4.05 هزار میلیارد 1399/02/16
امید 283.00 9,250 25.893 میلیون 63.714 هزار میلیارد 1399/03/12
تنوین 503.00 10,571 8.744 میلیون 95.139 هزار میلیارد 1399/03/14
نکالا 362.00 72,255 14 133.721 هزار میلیارد 1399/01/31
کالا 2,473 80,481 4.764 میلیون 149.763 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی