شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

ونیروح | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 804 9.99
قیمت پایانی: 804 9.99

آخرین معامله

1398/08/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 804 پایانی 804 73.00
بیشترین 804 کمترین 804
حجم 354.458 میلیون دفعات 7,410
حد قیمت 724 - 884 ارزش 284.984 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/14
حقیقی حقوقی
301 تعداد خریدار 5
61.058 میلیون حجم خرید 293.4 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 354.458 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
664 60.851 میلیون 804 - - 0
1 1,000 803 - - 0
1 50,000 802 - - 0
1 900 800 - - 0
2 8,000 790 - - 0

EPS

سال مالی 1396/06/31 1397/12/29
پیش بینی سود 4 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 135
سود نقدی 125
درصد توزیع 92.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 69
6 ماهه % رتبه 84
9 ماهه % رتبه 73
1 ساله % رتبه 71
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/14 804 9.99 354.458 میلیون 7,410
1398/08/13 731 9.93 80 میلیون 1,640
1398/08/12 665 9.92 5 میلیون 83
1398/08/11 605 10.00 5 میلیون 64
1398/08/9 550 0.00 70 میلیون 1,550
1398/08/8 550 10.00 70 میلیون 1,550
1398/08/6 500 0.20 135 میلیون 3,384
1398/08/4 501 5.70 20.934 میلیون 339
1398/06/20 474 5.33 116.151 میلیون 4,205
1398/06/17 450 0.22 85.71 میلیون 3,023
1398/06/16 451 0.45 75.375 میلیون 3,176
1398/06/13 449 2.81 51.781 میلیون 2,148
1398/06/12 462 1.07 34.811 میلیون 1,491
1398/06/11 467 7.89 55.761 میلیون 2,059
1398/06/10 507 2.22 36.274 میلیون 1,580
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 49.00 4,406 8.455 میلیون 29.715 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 433.00 5,850 313 15.018 هزار میلیارد 1398/10/23
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 53.00 2,450 75.947 میلیون 31.188 هزار میلیارد 12:29
وسکاب 125.00 2,930 47.353 میلیون 17.586 هزار میلیارد 12:29
وبیمه 214.00 4,507 5.174 میلیون 9.014 هزار میلیارد 12:29
پردیس 156.00 3,290 10.574 میلیون 4.113 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 40.00 4,865 7.897 میلیون 22.275 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 319.00 6,704 2.845 میلیون 18.436 هزار میلیارد 12:20
ونیکی 380.00 7,999 1.313 میلیون 55.993 هزار میلیارد 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها