شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ومهان | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,718 5.00
قیمت پایانی: 13,675 4.67

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,519 پایانی 13,675 610.00
بیشترین 13,718 کمترین 13,401
حجم 10.637 میلیون دفعات 5,384
حد قیمت 12,412 - 13,718 ارزش 145.462 میلیارد
حجم مبنا 4.007 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
888 تعداد خریدار -
10.637 میلیون حجم خرید -
4,044 تعداد فروشنده 4
10.432 میلیون حجم فروش 204,739
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
421 2.155 میلیون 13,718 13,718 15,474 36
1 377 13,717 13,800 3,000 1
3 2,051 13,715 13,900 5,000 1
3 2,200 13,713 13,990 100 1
2 1,066 13,710 14,000 370 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 648
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 874
سود نقدی 450
درصد توزیع 51.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.94 % رتبه 14
6 ماهه 143.11 % رتبه 16
9 ماهه 143.11 % رتبه 35
1 ساله 143.11 % رتبه 57
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
136.75 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 13,675 4.67 10.637 میلیون 5,384
1399/03/13 13,065 0.00 26.202 میلیون 10,269
1399/03/12 13,065 2.60 26.202 میلیون 10,269
1399/03/11 12,734 2.35 22.486 میلیون 8,676
1399/03/10 13,040 4.51 13.474 میلیون 5,849
1399/03/8 12,477 0.00 17.711 میلیون 11,905
1399/03/7 12,477 0.35 17.711 میلیون 11,905
1399/03/6 12,433 3.60 16.015 میلیون 7,644
1399/03/4 12,897 0.00 30.438 میلیون 13,655
1399/03/3 12,897 4.57 30.438 میلیون 13,655
1399/03/1 13,515 0.00 34.733 میلیون 15,185
1399/02/31 13,515 4.85 34.733 میلیون 15,185
1399/02/30 14,204 3.67 33.907 میلیون 16,224
1399/02/29 13,701 4.91 17.728 میلیون 7,536
1399/02/28 13,060 1.91 37.074 میلیون 17,113
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 575.00 12,087 28.429 میلیون 80.794 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوصا 639.00 13,421 8.625 میلیون 35.327 هزار میلیارد 1399/03/14
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 507.00 10,666 71.661 میلیون 132.275 هزار میلیارد 1399/03/14
وسکاب 320.00 6,737 57.375 میلیون 40.056 هزار میلیارد 1399/03/14
وبیمه 56.00 7,699 8.895 میلیون 15.6 هزار میلیارد 1399/03/14
پردیس 392.00 8,237 7.934 میلیون 10.296 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوسم 641.00 13,480 13.074 میلیون 60.561 هزار میلیارد 1399/03/14
وبهمن 622.00 13,070 5.249 میلیون 35.882 هزار میلیارد 1399/03/14
ونیکی 1,092 22,935 596,658 154.532 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی