شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

ومعادن | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,830 2.43
قیمت پایانی: 11,297 1.77

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,623 پایانی 11,297 197.00
بیشترین 11,623 کمترین 10,517
حجم 52.208 میلیون دفعات 7,266
حد قیمت 10,545 - 11,655 ارزش 589.806 میلیارد
حجم مبنا 11.382 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,873 تعداد خریدار 16
27.249 میلیون حجم خرید 24.898 میلیون
2,286 تعداد فروشنده 17
45.806 میلیون حجم فروش 6.341 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 11,003 11,009 70,605 1
9 220,744 11,001 11,010 2,178 2
38 154,928 11,000 11,015 8,072 2
8 25,745 10,700 10,830 49,652 5
1 1,000 10,687 10,840 15,000 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 35
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 602
سود نقدی 450
درصد توزیع 74.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 100.13 % رتبه 35
6 ماهه 213.68 % رتبه 30
9 ماهه 224.85 % رتبه 25
1 ساله 247.11 % رتبه 25
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
609.39 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 11,100 0.27 61.625 میلیون 10,570
1399/03/10 11,070 5.00 18.946 میلیون 2,073
1399/03/8 10,543 0.00 60.511 میلیون 8,716
1399/03/7 10,543 3.09 60.511 میلیون 8,716
1399/03/6 10,227 4.98 120.586 میلیون 9,681
1399/03/4 10,763 0.00 9.899 میلیون 1,607
1399/03/3 10,763 4.65 9.899 میلیون 1,607
1399/03/1 11,288 0.00 37.477 میلیون 5,211
1399/02/31 11,288 4.82 37.477 میلیون 5,211
1399/02/30 11,859 3.22 89.683 میلیون 12,894
1399/02/29 12,253 3.26 154.112 میلیون 18,202
1399/02/28 11,866 4.74 146.556 میلیون 14,482
1399/02/27 12,456 4.05 46.589 میلیون 5,786
1399/02/25 12,982 0.00 385.266 میلیون 46,034
1399/02/24 12,982 0.03 385.266 میلیون 46,034
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما - 260,106 473,846 7.803 هزار میلیارد 12:29
کاما 2,030 82,499 12.08 میلیون 84.492 هزار میلیارد 12:29
کچاد 403.00 13,662 11.2 میلیون 780.552 هزار میلیارد 12:30
کنور 1,200 25,210 9.578 میلیون 74.024 هزار میلیارد 1399/03/10
کروی - 32,121 1.229 میلیون 80.315 هزار میلیارد 12:29
کگل 273.00 13,270 14.914 میلیون 1023 هزار میلیارد 12:29
کبافق 688.00 39,360 2.427 میلیون 48.285 هزار میلیارد 12:29
کمنگنز 1,060 62,000 1.227 میلیون 13.266 هزار میلیارد 12:29
کنور - 25,210 9.578 میلیون 26.127 هزار میلیارد 1399/03/11
آلومینا - - - 1.02 هزار میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی