شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

ومعادن | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,738 5.00
قیمت پایانی: 10,509 2.76

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 51.44 میلیون پایانی 10,509 282.00
بیشترین 540.578 میلیارد کمترین 9,909
حجم 51.442 میلیون دفعات 7,469
حد قیمت 9,716 - 10,738 ارزش 540.596 میلیارد
حجم مبنا 10.631 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
2,370 تعداد خریدار 8
36.47 میلیون حجم خرید 14.97 میلیون
3,433 تعداد فروشنده 15
41.763 میلیون حجم فروش 9.678 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
492 6.071 میلیون 10,738 11,267 6,347 1
1 700 10,737 11,300 5,894 2
1 500 10,736 11,301 5,800 2
1 250 5,196 10,228 8,978 6
0 - - 10,229 87,899 17

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 35
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 602
سود نقدی 450
درصد توزیع 74.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 114.93 % رتبه 36
6 ماهه 204.66 % رتبه 30
9 ماهه 232.67 % رتبه 25
1 ساله 258.11 % رتبه 25
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
561.462 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 10,227 4.98 120.586 میلیون 9,681
1399/03/4 10,763 0.00 9.899 میلیون 1,607
1399/03/3 10,763 4.65 9.899 میلیون 1,607
1399/03/1 11,288 0.00 37.477 میلیون 5,211
1399/02/31 11,288 4.82 37.477 میلیون 5,211
1399/02/30 11,859 3.22 89.683 میلیون 12,894
1399/02/29 12,253 3.26 154.112 میلیون 18,202
1399/02/28 11,866 4.74 146.556 میلیون 14,482
1399/02/27 12,456 4.05 46.589 میلیون 5,786
1399/02/25 12,982 0.00 385.266 میلیون 46,034
1399/02/24 12,982 0.03 385.266 میلیون 46,034
1399/02/23 12,986 1.63 586.619 میلیون 55,275
1399/02/22 13,201 5.00 152.294 میلیون 5,418
1399/02/21 12,573 4.99 56.958 میلیون 2,327
1399/02/20 11,975 10.01 127.307 میلیون 4,883
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 11,255 236,372 778,841 7.078 هزار میلیارد 1399/03/7
کاما 3,694 77,577 2.069 میلیون 77.577 هزار میلیارد 1399/03/7
کچاد 433.00 14,290 13.692 میلیون 755.411 هزار میلیارد 1399/03/7
کنور 1,143 24,492 1.386 میلیون 68.486 هزار میلیارد 1399/03/7
کروی 1,398 29,373 1.269 میلیون 70.034 هزار میلیارد 1399/03/7
کگل 623.00 13,083 14.712 میلیون 948.674 هزار میلیارد 1399/03/7
کبافق 1,843 38,716 2.807 میلیون 45.61 هزار میلیارد 1399/03/7
کمنگنز 2,954 62,042 557,541 12.316 هزار میلیارد 1399/03/7
کنور - 24,492 1.92 میلیون 24.199 هزار میلیارد 1399/03/7
آلومینا - - - 1.02 هزار میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی