شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سبحان دارو

دسبحان | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه

آخرین قیمت: 23,405 5.00
قیمت پایانی: 23,409 4.98

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,405 پایانی 23,409 1,227.00
بیشترین 23,750 کمترین 23,405
حجم 3.756 میلیون دفعات 947
حد قیمت 22,239 - 24,579 ارزش 87.929 میلیارد
حجم مبنا 2.025 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
389 تعداد خریدار 3
1.592 میلیون حجم خرید 2.164 میلیون
469 تعداد فروشنده 1
3.751 میلیون حجم فروش 5,334
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 220 23,405 23,405 1.109 میلیون 300
1 350 22,051 23,406 1,145 3
0 - - 23,407 865 1
0 - - 23,409 750 3
0 - - 23,500 1,167 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 939
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 742
سود نقدی 670
درصد توزیع 90.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 123.53 % رتبه 453
6 ماهه 221.08 % رتبه 299
9 ماهه 296.64 % رتبه 231
1 ساله 366.3 % رتبه 213
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.134 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 23,409 4.98 3.756 میلیون 947
1399/03/4 24,636 0.00 9.943 میلیون 3,884
1399/03/3 24,636 0.23 9.943 میلیون 3,884
1399/03/1 24,692 0.00 4.023 میلیون 1,074
1399/02/31 24,692 5.00 4.023 میلیون 1,074
1399/02/30 23,517 1.57 748,569 388
1399/02/29 23,153 1.51 719,845 297
1399/02/28 22,808 3.81 1.813 میلیون 771
1399/02/27 21,972 4.62 7.165 میلیون 2,926
1399/02/25 21,001 0.00 3.684 میلیون 2,174
1399/02/24 21,001 3.20 3.684 میلیون 2,174
1399/02/23 21,695 4.83 3.925 میلیون 1,477
1399/02/22 22,797 1.34 4.578 میلیون 3,031
1399/02/21 23,107 2.35 5.633 میلیون 3,285
1399/02/20 23,663 4.73 2.346 میلیون 1,134
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
دلقما 977.00 20,517 2.336 میلیون 13.752 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی